Gizlilik Sözleşmesi

 

 POLİTİKA & PROSEDÜRLER

 

1.GİRİŞ

 

Lyoksis Politika ve Prosedürleri ,LYKOSis Bağımsız Girişimci olarak haklarınızı yönetir. Bu Politika ve Prosedürler’in içeriği hakkında bilgi edinmelisiniz ve bu Politika ve Prosedürler’e dair aklınıza gelebilecek herhangi bir soru LYKOSis Müşteri Hizmetleri personeline yönlendirilmelidir.

 

a.   Politikalar ve Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşmasına dahil edilmiş Ödeme Planı: Mevcut ve LYKOSis  (Tıkıroğlu Tasarım ithalat ihracat sanayi ticaret limited şirketi  .) (bundan sonra toplu olarak “LYKOSis” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından belirli dönemlerde değiştirilmiş haliyle bu Politika ve Prosedürler LYKOSis Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşması olarak anılacaktır. Bu Politika ve Prosedürler’in LYKOSİS Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşması’na belirli bir kaynakla dahil edildiği durumda bu Politika ve Prosedürler anlaşmanın resmi bir kısmını oluşturacaktır.

 Bu Politika ve Prosedürler, özellikle anlaşmaya dahil edilmediği durumlarda, bununla birlikte, hükümler bakımından LYKOSis’nin resmi pozisyonunu yansıtacaklardır. Kısaca, bu Politika ve Prosedürler, herhangi bir kaynak sözleşmeye bağlı olsun ya da olmasın, Bağımsız Girişimci/Bağımsız Girişimci açısından tam olarak bağlayıcıdır. Bu yüzden bu Politika ve Prosedürler’in ihlali, Bağımsız Girişimci’nı anlaşmanın sonlandırma hükümlerine maruz bırakarak, bu anlaşma gereğince Bağımsız LYKOSis Girişimci’nın yükümlülüklerinin ihlalini oluşturabilir. Bundan böyle ’’Anlaşma terimi’’ kullanıldığında, bu terim Başvuru ve Anlaşma, bu Politika ve Prosedürleri, LYKOSis Küresel Ödeme Planı ve (uygulanabildiği taktirde) LYKOSis Ticari İşletme Başvurusu’nda belirtildiği gibi, toplu olarak LYKOSis ve Bağımsız LYKOSis İş Ortakları arasındaki karşılıklı yükümlülüklerin yerini tutacaktır.

 Bu Politika ve Prosedürler’in en güncel hallerini anlamak ve bunlara bağlı kalmak her Bağımsız Girişimci’nın sorumluluğudur. Bağımsız Girişimci, iş bu Politika ve Prosedürleri dökümanını okuyarak ve anlayarak imzalar. Bu hususta Türk Borçlar Kanunu’nda tip sözleşmelerdeki genel işlem şartı tahakkuk etmiş addolunur. Yeni bir LYKOSis Bağımsız Girişimci’na sponsorluk yaparken, sponsorluğu yapan Bağımsız Girişimci yeni Bağımsız Girişimci başvurusu sahibinin bu süregelen yükümlülüğü anlamasını iş bu prosedürleri okuyup anladığını ve rızası ile imzalamasını temin ile mükelleftir. Bu hususta yeni Bağımsız Girişimci’na yardımcı olmak, anlaşılmayan huşular olursa izah ederek yardımcı olmalıdır.

 b.Politikaların Amaçları: LYKOSis yenilikçi ürünler üretir ve bu ürünleri Bağımsız İş Ortakları aracılığıyla pazarlar. LYKOSis pazarlama materyalleri sağlamaya, şirket için marka değerini geliştirmeye ve Bağımsız Girişimci ödeme sistemlerini geliştirmeye büyük oranda yatırım yapar. Yinede, şirketin başarısı ve Bağımsız İş Ortakları’nın başarısı ürünleri pazarlayan erkek ve kadınların bütünlüğüne bağlıdır. LYKOSis Bağımsız İş Ortakları, bağımsız iş girişimcileri oldukları için, işlerini nasıl yönetecekleri ve işlerinin zaman ve yöntemlerini belirleyecekleri geniş bir serbestliğe sahiptir. Bağımsızlığa rağmen, LYKOSis, fikri mülkiyetini korumak, desteklenemeyen, ürün iddialarını önlemek ve modelinin bütünlüğünü korumak için, sözleşmeden doğan hakkını saklı tutar. Bu Politika ve Prosedürler bunu başarmak için tasarlanmıştır. Başvurunun birçok standartlarını bilemeyeceğiniz için Anlaşmayı okumak ve ona uymak çok önemlidir. Herhangi bir Politika veya kurala ilişkin bir sorunuz olursa, üst sıranızdaki veya LYKOSis Organizasyonu’ndaki herhangi birine danışmaktan çekinmeyin.

 c.Bağımsız Girişimci Anlaşması Değişiklikleri: LYKOSis, Bağımsız Girişimci Anlaşması’nı yegâne, münhasır ve kesin takdir yetkisiyle değiştirebilir. Bağımsız Girişimci Anlaşması’nı imzalayarak, Bağımsız Girişimci, LYKOSis’nin yapmayı seçeceği tüm değişiklik ve düzenlemelere uymayı kabul eder. Değişiklikler, bu değişikliklerin LYKOSis materyallerinde veya Back Office’te duyurusunun yayınlanmasıyla beraber işlerlik kazanacaktır. Şirket, aşağıdaki yöntemlerin biri veya birkaçıyla bu değiştirilmiş hükümlerin tam bir kopyasını Bağımsız İş Ortakları’na ulaştıracaktır: (1) şirketin resmî web sitesine gönderme; (2) elektronik posta (e-posta); (3) Şirketin dönemsel yayınlarına dahil etme (4) ürün siparişlerine veya bonus ödemelerine dahil etme (5) herhangi bir şirket eğitimi veya tanıtıcı etkinlik veya (6) özel yazışmalar. Bağımsız Girişimci’nın LYKOSis işinin devamı veya Bağımsız Girişimci’nın bonus veya komisyonları kabülü herhangi bir değişikliğin veya tüm değişikliklerin kabulünü teşkil edecektir. LYKOSis, bu yollardan sadece biri ile değişikliği duyurmuş sayılacaktır. Bu surette, Bağımsız Girişimci, hiçbir şekilde bu değişikliklere muttali olmadığı iddiasında bulunamaz. 2. LYKOSis BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ OLMAK

 a.   Bağımsız Girişimci Olma Gereksinimleri: LYKOSis Bağımsız Girişimci olmak için, her başvuran:

   i.  Bir sözleşmeye girebilmek için, yasal hak ve fiili ehliyetine sahip olmalıdır. (Kanuni veya kazai rüştü olmalı ve temyiz kudretini haiz olmalı, hakkında hacir kararı bulunmamalı kısıtlı veya hükümlü olmamalı, akıl zayıflığı veya akıl hastalığı olmamalı, vasisinin vesayeti altında bulunmamalı ve kanun tarafından belirlenen diğer gereksinimleri karşılamalıdır;

ii.   Kimlik ve yerleşim yeri ile ilgili gerçek ve doğru bilgi vermelidir çünkü şirket belli dönemlerde bu bilgilere gereksinim duyabilir. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde derhal LYKOSis’e yazılı olarak bildirmeli ve kayıtlara işlenmesini sağlamalıdır. Aksi halde evvelce bildirilen bilgilere göre ve/veya ulaşılabilmesi halinde resmi MERNİS kayıtlarına göre işlem yapılabilecektir.

iii.  LYKOSis’ e uygun olarak doldurulmuş Bağımsız Girişimci Başvurusu ve Anlaşması sunmalı veya eksiksiz bilgi vermelidir.;

iv.  Bağımsız Girişimci veya nihai tüketici (müşteri), ürün alımı ve buna müteakip derhal ödemesini gerçekleştirerek, LYKOSis kayıtlarına dahil olur ve söz konusu işlemin geçerliliği için gerekli kişisel verilerini rızası varsa sisteme yazdırır.

v.    Bağımsız Girişimci’nın, LYKOSis üyeliği için başvuru yaptığı ülkede gerekli vergi veya iş amaçlı verilmiş olan özel numarayı belirtir.

 

Şirket yeni bir Bağımsız Girişimci başvurusunu veya yenileme başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar ve bu konuda LYKOSis’nin yegâne, münhasır ve mutlak takdir yetkisi mevcuttur.

 

 b.   Yeni Bağımsız Girişimci Kaydı: Yeni Bağımsız İş Ortakları’nın sponsorluğu, internet üzerinden LYKOSis’in resmî web sitesinde veya LYKOSis’in izin verdiği platformlarda -yetkilendirilmiş sitesinde- yapılmalıdır.

 c.   Bağımsız Girişimci Faydaları: Bağımsız Girişimci Başvuru ve Anlaşması LYKOSis tarafından kabul edildiğinde, Bağımsız Girişimci LYKOSis Küresel Ödeme Planı’na katılmaya uygundur. Bulunduğunuz yere göre yerel kanunlarla ve şirket Politikaları ile izin verildiği gibi, bu faydalar:

 

i.     LYKOSis ürünlerini, Bağımsız Girişimci fiyatında avantajlı satın alma;

ii.   LYKOSis Küresel Ödeme Planı’nda öngörülen uygulanabilir komisyon ve bonusların ödenmesi;

iii. LYKOSis tarafından belirli dönemlerde ilan edilen promosyon, teşvik edici program, seminer veya diğer yarışmalara katılma;

iv.  Diğer kişileri kayıt etmek veya onlara Müşteri veya LYKOSis işi için Bağımsız Girişimci olarak sponsor olma,

v.   LYKOSis dönemsel literatürü ve diğer iletişim kaynaklarından yararlanma;

vi.  Uygun olduğu yerde, uygun ücretlerin ödenmesi durumunda, LYKOSis tarafından sponsorluğu yapılan destek, hizmet, eğitim, seminer motivasyonla ilgili ve takdir işlevlerine katılma hakkını içerir.

 

d.   Anlaşma Süresi: Bağımsız Girişimci Anlaşması süresi LYKOSis tarafından kabul ediliş tarihinde başlayacak ve bundan sonra burada ve Bağımsız Girişimci Anlaşması’nda belirtilen koşullarda ve çerçevede gibi iptal edilene kadar devam edecektir.

 

3.LYKOSis  İŞİNİ YÜRÜTMEK

e.LYKOSis Küresel Ödeme Planı’na Bağlılık: LYKOSis Bağımsız İş Ortakları, LYKOSis resmi literatüründe özellikle öngörülen yollar dışında, herhangi bir pazarlama sistemi, programı veya yöntemi yoluyla veya bunlarla bağlantılı olarak veya LYKOSis’nin resmi formlarının özel kullanımından çeşitlendirilebilen bir yolla ve özellikle kendi oluşturduğu ayrı bir internet sitesinde LYKOSis fırsatını sunmayacaktır. LYKOSis Bağımsız İş Ortakları, LYKOSis resmi literatüründe belirtildiği gibi programdan çeşitlendirilen herhangi bir tarzla LYKOSis’ye katılımı gerekli kılmayacak veya teşvik etmeyecektir. Benzer şekilde, Bağımsız İş Ortakları, LYKOSis resmi literatüründe tavsiye edildiği veya gerekli kılındığı gibi tanımlanmış satın alımlar ve ödemeler haricinde diğer kişileri herhangi bir kişiden ürün satın almaya veya herhangi bir kişiye ödeme yapmaya ve diğer bir işletmeyi LYKOSis Küresel Ödeme Planı’na katılmaya teşvik etmeyecektir.

 f.Genel Reklamcılık: Tüm Bağımsız İş Ortakları, LYKOSis ve ürünlerinin iyi itibarını koruyacak ve tanıtacaktır. LYKOSis, LYKOSis fırsatı, Küresel Ödeme Planı ve LYKOSis ürünlerinin pazarlama ve tanıtımı toplum ilgisiyle tutarlı olacak ve her türlü saygısız, yanıltıcı, yanlış yönlendiren etik olmayan veya ahlak dışı tutum ve uygulamalardan kaçınacaktır. Bu hususta tüm uluslararası ve ulusal yasal mevzuata uyacak, genel ahlak ve iyi niyet kurallarına riayet edecektir. LYKOSis’in tüzel kişiliğinin, kurucularının, Bağımsız İş Ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının ticari ya da şahsi itibarını zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmayacağı gibi, buna yol açabilecek en küçük bir davranıştan dahi kaçınmaya özen gösterecektir. Bağımsız Girişimci, LYKOSis şirketinin veya bir başka Bağımsız Girişimci’nın ticari ya da şahsi itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmayacak, şirket itibarını zedeleyici beyan, bildirim, yazışma, sosyal medya paylaşımları, hiçbir tüketici şikâyet platformları ve internet sitelerine şikâyet veya bildirimde bulunmayacak, talep veya şikayetleri ile ilgili olarak ise, şirket içi çözüm yollarını etkin olarak kullanacaktır. Şirket için çözüm yolları tüketilmeden yasal yollara (tahkim, arabuluculuk, adli ve idari mercilere) müracaat etmeyecektir.

g.Seviyenin Tanımlanması: Basılı olarak veya elektronik ortamda, tüm Bağımsız Girişimci pazarlama materyalleri, açık ve doğru bir şekilde LYKOSis tarafından verilen güncel olarak duyurulmuş seviyelere göre Bağımsız Girişimci seviyesini belirtmelidir. Herhangi bir aldatıcı veya izinsiz bir seviye veya ünvanın kullanılması Bağımsız Girişimci Anlaşması’nın ve bu Politika ve Prosedürler’in ihlâlidir. Örneğin, Elmas (Diamond) hali hazırda kabul edilebilir bir seviye sıfatıdır. Elmas (Diamond) Bölge Başkan Yardımcısı veya Elmas (Diamond) Müdürü ise değildir. Çünkü bu ünvanlar uygunsuz bir şekilde LYKOSİS tarafından tanınmayan veya LYKOSİS tarafından verilmemiş ek sıfatları içermektedir. Bağımsız Girişimci, LYKOSis organizasyonu içerisinde elde ettiği ünvan, sıfat ve seviye konusunda aldatıcı ve yanıltıcı beyanda bulunmayacağı gibi, kendi iş ve sosyal çevre ve kariyeriyle alakalı da aynı mükellefiyete riayet edecek, bu kapsamda mesleği, işi, unvanı, vb. konularda, asılsız beyan ve bilgiler veremeyecektir.

 h.İş İtibarı: Hem ürünleri hem de LYKOSis’in sunduğu büyük fırsatı tanıtmak için Bağımsız İş Ortakları, LYKOSis tarafından üretilen, satış araçlarını ve destek materyallerini kullanmalıdır. Alternatif olarak, Bağımsız İş Ortakları eğer ulusal ve yerel kanunların kapsamlı ve karmaşık gereksinimlerine uymak için LYKOSis’den yazılı onay ve yetki alırsa kendi satış araçlarını ve destek materyallerini geliştirebilir. Bu Politikanın ihlali (yetki verilmemiş internet reklamcılığını da içeren) sadece Anlaşmanın sözleşmenin esasına ilişkin ihlalini teşkil etmez aynı zamanda tüm Bağımsız İş Ortakları için LYKOSis fırsatını tehlikeye sokar.

 i.Bağımsız Girişimci Toplantıları: Bağımsız İş Ortakları LYKOSis dışındaki herhangi bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için veya herhangi bir dini veya siyasi gurup veya parti, Sivil Toplum Kuruluşu, Hem şehri Dernekleri, Meslek Odası, Spor Kulübü, Dernek, Vakıf, vb. - toplumsal veya yardımlaşma organizasyon grubu tanıtmak için herhangi bir toplantı düzenlemeyecek veya Bağımsız Girişimci toplantıları için tedarik edilmiş herhangi bir LYKOSİS tesisini kullanmayacaktır. Bağımsız Girişimci toplantılarındaki tüm sunumlar ulusal ve yerel tüm kanunlar ve yönetmeliklere, bilumum yasal mevzuata, genel ahlak kurallarına, uygun ve içerik Bağımsız Girişimci toplantısının gerçekleştiği ülke için resmi olarak basılmış LYKOSis pazarlama materyalleri ile tutarlı olacaktır.

 j.Sponsorluk ve Yerleştirme Kısıtlamaları: Tüm eşler, birlikte yaşayan veya ortak yaşam olarak tanımlanan bir ilişki sürdüren kişiler doğrudan aynı sponsor altına ve aynı hattın altına (doğrudan sponsor yerleştirme ağacı) yerleştirilmek zorundadır. Bu kişiler; LYKOSis'in yazılı onayı olmadıkça, çapraz hatlara yerleştirilemez veya kişiler arasında başka bir Bağımsız Girişimci bulunamaz.

 k.Toplu Gönderilen E-Postalar ve Teklifsiz Kitle İletişimi: Bağımsız İş Ortakları, teklifsiz kitlesel iletişim ve tacize ilişkin olarak, Başta Türk Ceza Kanunun özel hayatın gizliğine, toplumsal barışın korunmasına ilişkin düzenlemeleri ile hususan eziyet ve rahatsız edici davranış suçlarına ilişkin düzenlemelerine, Kişisel Verileri Koruma Kanunu başta olmak üzere, ulusal ve yerel kanunlar, kurallar ve yönetmelikler ile bilumum yasal mevzuata, riayet etmelidir. Genel bir kural olarak, Bağımsız İş Ortakları LYKOSis işlerinin yürütülmesine ilişkin teklifsiz faksları, toplu e-posta dağıtımı, teklifsiz e-posta veya "toplu gönderilen e-postaları" kullanamaz ve iletemez. "Teklifsiz fakslar" ve “teklifsiz e-postalar” terimleri LYKOSis, ürünleri, ödeme planı veya:

(a) bu kişinin daha önceki açık davetini veya iznini alan herhangi bir kişi veya (b) Bağımsız Girişimci’nın iş veya kişisel ilişki kurduğu herhangi bir kişi hariç bu terimlerin faks veya e-postayı içermediği diğer bir kişiye iletilen şirketin herhangi bir diğer yönünün reklamını yapan veya tanıtan materyal veya bilgilerin sırasıyla telefon, faks veya e-posta yoluyla iletilmesi anlamına gelir. "İş veya kişisel ilişki kurulması’’ terimi ise Bağımsız Girişimci ve bir kişi arasında (a) bu Bağımsız Girişimci tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin kişi tarafından yapılan herhangi bir sorgulama, uygulama; satın alma veya işlem veya (b) iki taraftan biri tarafından önceden bitirilmemiş kişisel veya ailevi bir ilişki bazında, Bağımsız Girişimci ve kişi arasındaki gönüllü iki yönlü iletişim ile oluşan önceki veya devam eden ilişki anlamına gelir.

 l.Tele pazarlama: Bağımsız İş Ortakları, teklifsiz kitlesel iletişim ve tacize ilişkin olarak, başta Türk Ceza Kanunun özel hayatın gizliğine, toplumsal barışın korunmasına ilişkin düzenlemeleri ile hususan eziyet ve rahatsız edici davranış suçlarına ilişkin düzenlemelerine, Kişisel Verileri Koruma Kanunu başta olmak üzere, ulusal ve yerel kanunlar, kurallar ve yönetmelikler ile bilumum yasal mevzuata, riayet etmelidir. Bağımsız İş Ortakları LYKOSis işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak tele pazarlama ile uğraşmamalıdırlar. ‘’Tele pazarlama” terimi bir kişiye veya bir işletmeye LYKOSİS ürünlerinin satın alımı veya onların LYKOSis fırsatı için sponsorluğunu yapmak için ikna etmek için bir veya daha fazla telefon çağrısı yapmak anlamına gelir. Aday müşteri veya Bağımsız İş Ortakları’na ya LYKOSis’in ürünlerini ya da LYKOSis fırsatını tanıtmak için yapılan ’’soğuk çağrılar’’ tele pazarlamayı teşkil eder ve bu ve “call center” oluşturulması veya “call center” firmaları aracılıyla seri aramalar yapılması yasaklanmıştır.

 Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın bir Bağımsız Girişimci, aday bir müşteri veya aday Bağımsız Girişimci için aşağıdaki kısıtlı durumlarda telefon çağrısı (çağrıları) yapabilir:

 1.   Eğer Bağımsız Girişimci’nın adayla kurulmuş bir iş ilişkisi varsa… “Kurulmuş iş ilişkisi” Bağımsız Girişimci ve aday arasında:

 2.   Aday’ı bir ürünü veya servisleri satın alması için ikna edecek bir aramanın tarihinden hemen önce gelen on sekiz (18) ay içinde adayın Bağımsız Girişimci tarafından teklif edilen bir ürünü satın alma, kiralama veya bu ürünü teslim etmesi; veya

 3.   Aday ve Bağımsız Girişimci arasındaki böyle bir aramanın tarihinden hemen önce gelen on sekiz (18) ay içindeki parasal işleme dayanan bir ilişkidir.

 4.   Aday’ın böyle bir aramanın tarihinden hemen önce gelen 3 ay içindeki Bağımsız Girişimci tarafından teklif edilen bir ürün veya servise ilişkin kişisel sorgulaması veya müracaatı

5.   Eğer Bağımsız Girişimci, adaydan Bağımsız Girişimci’nın kendisini araması için yetki veren yazılı ve imzalı bir izin alırsa… Yetkide Bağımsız Girişimci’nın aramak için yetki aldığı telefon numarasını (telefon numaralarını) ayrıntılarıyla göstermelidir. Telefon veya benzeri kişisel verinin elde edilmesi hususunda gerekli bilgilendirme aydınlatma yapılması, verinin işlenmesi kullanılması ve gerektiğinde imhası izah edilerek açık rızası alınmalıdır.

 6.   Bağımsız İş Ortakları aile üyelerini, şahsi arkadaşları ve tanıdıkları arayabilir. “Tanıdık” Bağımsız Girişimci’nın yakın zamanda doğrudan ilişki kurduğu kişidir. (Örneğin Bağımsız Girişimci yakın zamanda onunla şahsen görüşmüştür.) Bununla birlikte, akılda tutun ki, eğer Bağımsız Girişimci’nın görüştüğü herkesten “telefon numarası toplama” alışkanlığı varsa ve akabinde onları arıyorsa, bu davranış, tele pazarlamanın yasaklanmış hali şeklinde anlaşılabileceğinden, bundan kati surette kaçınılmalıdır. Bu yüzden, Bağımsız İş Ortakları “tanıdıkları aramakla’’ uğraşırsa, Bağımsız Girişimci bu tarz aramaları rutin bir uygulama olarak değil sadece nadir zamanlarda yapmalı ve bu davranış itiyat haline getirilmemelidir.

 Ayrıca, Bağımsız İş Ortakları LYKOSis işlerini yürütülmesiyle ilgili otomatik telefon çevirme sistemlerini kullanmayacaktır. “Otomatik telefon numarası çevirme sistemi” a) aranacak telefon numaralarını gelişi güzel veya sıralı olarak sayı üreteci kullanarak depolama veya üretme (b) bu numaraları arama kapasitesine sahip araç anlamına gelir.

 m. Bağımsız Girişimci Web siteleri: Bağımsız Girişimci, LYKOSis ürünleri ile LYKOSis pazarlama ve ödeme planını resmi LYKOSis kaynaklarında belirtildiği şekilde ve LYKOSis’in kullandığı internet sitesinde ve sanal ortamda sunacaktır. Bağımsız Girişimci, LYKOSis kaynaklarında yayınlananların dışında ve LYKOSis’den izinsiz olarak herhangi bir LYKOSis görselini kayıt (ses, amblem, marka, endüstriyel tasarım, logo, çizim, renk, ikon, görsel veya başta sanal ortam olmak üzere farklı türde bir içerik) tanıtım, satış veya kayıt yardımını kullanmayacak, üretmeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak veya LYKOSis dışında herhangi bir kaynaktan bu tür veriler almayacak, özetle resmi LYKOSis kaynaklarında belirtilenin dışında herhangi bir materyal kullanmayacaktır. Özellikle de LYKOSis’in Türkiye Cumhuriyeti’nde ticari faaliyet icra etmek için kullandığı ve resmi internet sitesi/siteleri dışında hiçbir şekilde gerek LYKOSis adıyla gerekse başka bir ad ve uzantı ile site oluşturmayacaktır. Ticari faaliyetini sadece LYKOSis’in bildirdiği internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek, ayrıca LYKOSis’den yazılı izin almadan, LYKOSis’ye ait ticari markaları, ticari isimleri, hizmet işaretlerini, logoları, tasarım veya sembolleri kullanmayacağı gibi, aynı şekilde yazılı izin almadan LYKOSis’in ticari ürünlerinin reklamını (LYKOSis’in yazılı izni olmadan) yapmayacaktır. Bağımsız Girişimci kendi başına münhasıran, münferiden veya bir başkasıyla müştereken herhangi bir isim ve uzantı ile LYKOSis’in resmi internet sitesi haricinde bir internet sitesi kurmayacak, evvelce var ise derhal kapatacak, bağımsız girişimci (Bağımsız Girişimci) olarak ticari faaliyetini veya nihai tüketici kendi alımlarını sadece LYKOSis tarafından bildirilen internet sitesi üzerinden gerçekleştirecektir. Aksi durumun tespit edilmesi durumunda LYKOSis tarafından yapılan yasal başvurulara itiraz etmeyecek, yazılı veya sözlü uyarı yapıldığı anda derhal uyarı istikametinde davranarak sitesini kapatacaktır.

 Bu kısımda ve aşağıdaki (j) kısmında belirtilenin haricinde, eğer Bağımsız Girişimci LYKOSis işini tanıtmak için internet web sayfası veya web sitesi kullanmak isterse, öncelikle LYKOSis’den yazılı izin almak zorundadır. Bu durumda da hiçbir Bağımsız Girişimci, bağımsız olarak LYKOSis’in isimleri, logoları veya ürün tariflerini kullanan bir web sitesi tasarlayamaz veya aksi takdirde LYKOSis ürünlerini veya LYKOSis fırsatını (doğrudan veya dolaylı olarak) tanıtamaz. İzin alması halinde de Bağımsız Girişimci web sitesindeki tüm imgeler bu Bağımsız Girişimci’nın ikamet ettiği ülkenin resmi indirilenler kısmından olacak ve site açık bir şekilde Bağımsız Girişimci ismi, iletişim bilgisini tanımlayacak ve “LYKOSis Bağımsız Girişimci” terimini içerecektir.

 Tanıtımsal ağı içeren internete ilişkin ulusal ve yerel kanunlar her ülke ve hatta yerel idareye göre değişiklik içerdiğinden karmaşıktır. Bağımsız İş Ortakları tarafından yapılacak kanun ihlali LYKOSis’yi şirketi ve tüm Bağımsız Girişimci işlerini tehlikeye sokacak olası düzenleyici yaptırımlara, (ihtiyati tedbir, haciz, erişim engeli, ruhsat iptali, geçici durdurma vs gibi idari veya adli işlemlere) maruz bırakabilir.

 Buna uygun olarak, LYKOSis, tüm Bağımsız İş Ortakları’nı LYKOSis’in, kendi kullandığı ve kendi kendisini yenileyen web sitesini kullanmayı mecburi tutar. Bu web siteleri kanunun tüm uygulanabilir alanlarına riayet edildiğinden emin olmak için LYKOSis tarafından geliştirilmiş ve sürdürülmüştür.

 LYKOSis, gerekli görürse, kendisinden yazılı ve kesin izin alması koşuluyla, bir Bağımsız Girişimci’na belirli koşullar sağlandığı sürece kendi web sitesini geliştirme imkanını tanır. Bu koşullar aşağıdakileri içerir:

 i.     Bağımsız Girişimci, öncelikle LYKOSis’den bu hususta (bağımsız web sitesi açabilme konusunda) kesin açık ve yazılı izin almalıdır. Bilahare ise, web sitesinin

 yaratılmasından önce Bağımsız Web Sitesi Yetki Talebi’ni yazılı olarak ibraz etmelidir. Yetkilendirme talepleri Uyum Departmanı’na gönderilmelidir. Bağımsız bir web sitesinin yetkilendirilmesi, LYKOSis’in yegâne, münhasır ve mutlak takdirindedir.

 ii.   Bağımsız Girişimci, kendi bağımsız sitesi için gerekli olan herhangi bir yasal başvurunun, iznin, incelemenin ve işletmenin masrafını ödeyecektir.

 LYKOSis’in teklif edilen bağımsız web sitesinin kabul edilemez olduğu sonucuna varması durumunda Bağımsız Girişimci’na sitenin değiştirilmesini ve onayın bu değişiklikler yapılana kadar bekletileceğini bildirecektir. LYKOSis’den yazılı onay alana kadar hiçbir Bağımsız Girişimci kendi bağımsız web sitesini aktif ve halka açık hale getiremez.

 Aşağıdakilere bağlı olarak yetki verilmiş bir web sitesine hiçbir değişiklik ve düzenleme yapılamayacaktır:

 Bağımsız Girişimci’nın daha önce yetki verilmiş bir web sitesini değiştirmek istemesi durumunda, Bağımsız Web Sitesi Değişiklik Talebi’ni ve 495 TL değişiklik ücretini ibraz etmelidir. Değişiklik talebi, Bağımsız Girişimci’nın yapmak isteyeceği her değişikliği veya eklemeyi özellikle belirtmelidir. Değişiklikler Bağımsız Girişimci LYKOSis’den yazılı onay alana kadar web sitesinde yayınlanmayacaktır.

  n.   Bağımsız Girişimci Web Siteleri ve İnternet Üzerinden Satışlar: Bağımsız İş Ortakları internet üzerinden satışları bir Bağımsız Girişimci web sitesi yoluyla LYKOSis Genel Merkezi’nin onayıyla yürütebilirler. Kendisine bu izin verilen herhangi bir Bağımsız Girişimci aşağıdaki kısıtlamalara kati suretle riayet edecektir:

  i.Ürünler güncel olarak yayınlanan toptan fiyattan (Bağımsız Girişimci fiyatı) daha az bir fiyata satılamaz;


      ii.Bağımsız İş Ortakları eBay, Amazon, hepsiburada, gittigidiyor, n11, letgo, sahibinden, trendyol, ve benzeri, herhangi bir internet üzeri perakende satış yapan siteyle bağlantı kuramazlar, bu platformlardaki online mağazalarda LYKOSis ürünlerini pazarlayamazlar;

 iii.    Bağımsız İş Ortakları, LYKOSis’in resmi olarak açık olmadığı herhangi bir ülkede ürün satışı teklif edemezler. Satış yapılacak ülkenin resmi ve açık olarak tanımlanması LYKOSis’in yegâne, münhasır ve mutlak takdirinde olacaktır;

iv.    Bağımsız İş Ortakları, Back Office İndirilenler kısmında tanımlanan ilgili pazarın onaylanmış imge ve değerlerini kullanmalı ve bunları yeniden boyutlandırma haricinde herhangi bir değişiklik yapmamalıdır;

v.    Bağımsız İş Ortakları, aksi LYKOSis tarafından yazılı olarak önceden onaylanmadığı sürece ayrı olarak veya herhangi bir LYKOSİS ürünüyle birleştirilmiş olarak diğer herhangi bir ürünü satmayacaklardır.         vi.    Bağımsız İş Ortakları’nın, ancak LYKOSis’den açık ve yazılı izin almaları halinde kullanacakları LYKOSis ismi ve URL adresleri için, kendi bulacakları birtakım isimler yanına, “kyanidist” veya “kyaniteam” kelimelerini koyarak kullanmaları gerekmektedir. Hiçbir şekilde ürün ismi, ülke, pazar veya bölge adı LYKOSis’in yazılı izni olamadan kullanılamaz.

 Örnek: www.wellnessLYKOSis.com veya www.lifestyleLYKOSisteam.com kullanılabilir. www.LYKOSisturkey.com kullanılamaz.


     vii.    LYKOSis, yegâne, münhasır ve mutlak takdirinde teklif edilmiş herhangi bir Bağımsız Girişimci web sitesini kabul etme, reddetme, onaylama veya hükümsüz kılma hakkını saklı tutar.


    viii.    Bağımsız İş Ortakları herhangi bir arama motorunun arama sonuçlarında tercih yaratmak için herhangi bir yasal mevzuata aykırı veya aldatıcı bir araç kullanmayacaktır.

o.   Arama Motorlarında Reklam Yapma: Bağımsız İş Ortakları, kullanılacak kelime veya cümleleri ve Bağımsız Girişimci’nın LYKOSis mağaza adresine ziyaretçinin yönlendirilmesini istediği arama sonuç sayfasını içeren reklam detayları konusunda LYKOSis’in öncelikli yazılı izin ve onayını almak kaydıyla LYKOSis’in ticari markalarını kullanarak İnternet üzerindeki arama motorlarında reklam yapabilir.

 p.   Alan İsimleri ve E-Posta Adresleri: Bağımsız İş Ortakları LYKOSis’den izinsiz olarak herhangi bir LYKOSis ticari isimlerini, görselini, hizmet isimleri, ürün isimleri, kayıt, ses, amblem, marka, endüstriyel tasarım, logo, çizim, renk, ikon, görsel veya başta sanal ortam olmak üzere farklı türde bir içerik, tanıtım, satış veya kayıt yardımını, LYKOSis’in, şirketin ismi veya bundan dolayı türemiş herhangi bir internet alan ismini kullanamaz veya bunlardan herhangi birine kayıt olmaya teşebbüs edemez. Bağımsız Girişimci, LYKOSis resmi pazarlama materyallerinin dışında bir materyal kullanmayacak, üretmeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak veya LYKOSis dışında herhangi bir kaynaktan bu tür veriler almayacak, özetle resmi LYKOSis kaynaklarında belirtilenin dışında herhangi bir materyal kullanmayacaktır. Bağımsız İş Ortakları LYKOSis’in ticari isimleri, markaları, hizmet isimleri, ürün isimleri, şirketin ismi veya bundan dolayı oluşan herhangi bir türevi herhangi bir e-posta adresine birleştirmeyecek veya birleştirmeye teşebbüs etmeyecektir.

   i.Bağımsız İş Ortakları, ancak LYKOSis ’den açık ve yazılı izin almaları halinde kullanacakları LYKOSİS ismi ve URL adreslerine bağlı LYKOSis kelimesi içeren bütün e-mail adresleri aynı şekilde “LYKOSisdist” veya “LYKOSisiteam” kelimelerinden birini içermek zorundadır. Örneğin [email protected]    veya [email protected] kullanılabilir.

       ii.Bağımsız İş Ortakları, ancak LYKOSis’den açık ve yazılı izin almaları halinde kullanacakları LYKOSis ismi ve URL adreslerine bağlı LYKOSİS kelimesi içeren e-mail adresinde “Kyanidist” veya “Kyaniteam” kelimelerinden birisi kullanıldığında, aynı e- mailin imza kısmında Bağımsız Girişimci’nın ismi ile birlikte “LYKOSis Independent Business Partner” veya “LYKOSis Bağımsız Girişimci Takımı” ifadelerinden birisi kullanılmalıdır.

q.   Sosyal Medya Hesapları: Bağımsız İş Ortakları, istemeleri halinde ancak LYKOSis’den açık ve

yazılı izin almaları halinde kullanacakları sosyal medya hesaplarında, LYKOSis kelimesi bulunacaksa, tüm kullanıcı isimlerinin içeriğinde “LYKOSİSdist” veya “LYKOSİSteam” olmalıdır. Başka varyasyonlar kabul edilmeyecektir. Kullanıcı isimleri sadece “LYKOSis” olamaz, herhangi bir “LYKOSİS” ürünü ya da "Epicta” “Lykos”, “Hiera”, “Elysion”, “UV Dome Shield”, vb. ticari isimler de olamaz. Sosyal medya hesaplarına yüklenen tüm resimler Back Ofislerinizde bulacağınız onaylı LYKOSis resimleri olmalıdır.

 

r.    Kartvizitler: Tüm kartvizitler LYKOSis Bağımsız Girişimci logosunu içermelidir. Bağımsız Girişimci kartvizitin üzerinde bu kartviziti alan herhangi bir kişiyi makul olarak Bağımsız Girişimci’nın LYKOSis’in resmi çalışanı olduğuna yönlendirecek herhangi bir referans veya içeriği barındırmayacaktır. Eğer Bağımsız Girişimci kartvizitinde LYKOSis kariyer seviyesini açıklamak isterse, bu seviye sıfatı doğru olmalıdır.

 s.   Ticari Markalar ve Telif Hakları: LYKOSis, öncelikli yazılı izni olmadan, ticari isimlerinin, ticari markalarının, tasarılarının veya sembollerinin Bağımsız Girişimci da dahil, herhangi bir kişi tarafından kullanılmasına izin vermeyecektir. Yukarıdaki maddelerde (“ı” “l” bentlerinde) belirtildiği üzere, Bağımsız İş Ortakları ne LYKOSis’in yazılı izni olmadan herhangi bir kayıtlı şirket etkinliğini veya konuşmasını satış veya dağıtım amacıyla yayınlayabilir; ne de Bağımsız İş Ortakları satış veya kişisel kullanım amacıyla şirket tarafından yayınlanmış işitsel veya görsel bant sunumlarının kasetlerini yeniden yayınlayabilir.

 t.    Medya ve Medya Araştırmaları: Bağımsız İş Ortakları LYKOSis’ye veya ürünlerine veya LYKOSİS bakımından bağımsız LYKOSis işlerine dair medya araştırmalarına cevap vermeye teşebbüs etmemelidirler. Herhangi bir bakımdan LYKOSis’yi dahil eden herhangi bir medya tarafından yapılan tüm araştırmalar ivedilikle LYKOSis’in Halkla İlişkiler Departmanı’na yönlendirilmelidir. Bu Politika, halkın gözündeki uygun bir izlenimin yanı sıra, doğru ve tutarlı bilginin halka verildiğinden emin olmak için tasarlanmıştır.

 u.   Bonus Satın Alma: “Bonus satın alma”: (a) kişi veya kuruluşlar  tarafından yapılan Bağımsız Girişimci Başvurusu ve Anlaşma’nın bilgisi ve/veya yerine getirilmesi olmaksızın bu kişi veya kuruluşların sponsorluğunun yapılmasını; (b) bir kişi veya kuruluşun hileli olarak Bağımsız Girişimci veya Müşteri olarak sponsorluğunun veya kaydının yapılmasını; (c) var olmayan kişi veya kuruluşların (“sahte hesaplar”); Bağımsız Girişimci veya Müşteri olarak sponsorluğunu veya teşebbüs edilmiş sponsorluğunu veya (d) Bağımsız Girişimci veya Müşterinin hesap sahibi olmadığı kredi kartının Bağımsız Girişimci veya Müşteri aracılığıyla veya bu kişiler adına kullanımını içerir. Bonus satın alma, bu Politika ve Prosedürler’ in sözleşmenin esasına ilişkin ihlalini teşkil eder ve kati ve mutlak suretle yasaktır.

 v.   Ticari Kuruluşlar: Bir kuruluş, ortaklık veya tröst ortaklığı (bu bölümde hepsi "Ticari Kuruluş" olarak adlandırılacaktır) Kuruluş Ruhsatı, Ortaklık Anlaşması, tröst ortaklığı belgeleri veya kuruluşun varlığını kanıtlayan herhangi bir uygun resmî belgeyle (Bu bölümde bu belgelerin tümü "Kuruluş Belgeleri" olarak adlandırılacaktır) LYKOSis Bağımsız İş Ortaklığı için başvuruda bulunabilir. Bir Bağımsız Girişimci’nın sponsorluğu online (çevrimiçi) olarak yapıldı ise, Kuruluş Belgeleri ve Ticari Kuruluş Kaydı formu 30 gün içerisinde LYKOSis'ye gönderilmelidir. Bir LYKOSis kuruluşu aynı sponsor altındaki statüsünü bireyselden ortaklığa, kuruluşa ve tröst ortaklığına dönüştürebilir veya kuruluş türünü değiştirebilir. Ticari Kuruluş Kaydı formu tüm hissedarlar, ortaklar veya tröst ortaklarınca imzalanmalıdır. Kuruluşun üyeleri LYKOSis'ye borçlanma ve diğer yükümlülükler bakımından müteselsilen sorumludurlar. Ticari Kuruluş değişiklikleri Soyağacı ve Hesap Sahipliği değişimlerini süistimal etmek için kullanılamaz.

 w.  LYKOSis İşi Değişimi: Her Bağımsız Girişimci, Bağımsız Girişimci Başvuru ve Anlaşması’nda içerilen bilgilere göre uygun olarak yerine getirilmiş Bağımsız Girişimci Başvuru ve Anlaşması ve doğru bilgi ve uygun destekleyici belgelerle birlikte yazılı bir talebi ibraz ederek tüm değişikleri acil LYKOSis’ye bildirmelidir.

x.   Soyağacı değişikliği: Tüm pazarlama organizasyonlarının bütünlüğünü korumak ve Bağımsız İş Ortakları’nın sarf ettiği çabayı güvence altına almak amacıyla LYKOSis organizasyonundaki soyağacı ve yer değişikliğine karşı caydırıcı önlemler almaktadır. LYKOSis organizasyonundaki soyağacı, pozisyon ve Bağımsız Girişimci yapılarının bütünlüğünü sürdürmek tüm Bağımsız İş Ortakları ve pazarlama organizasyonları başarısı için ciddi bir öneme sahiptir. Bu sebeple bir LYKOSis ağının bir başkasına aktarılmasına nadiren ve ancak istisnai durumlarda izin verilir.

LYKOSis organizasyonundaki yer ve soyağacı değişikliği talepleri yazılı olarak Müşteri Hizmetleri Birimine değişiklik sebebiyle birlikte yazılı olarak gönderilmelidir. Değişimler yalnızca aşağıda belirtilen iki (2) durumda dikkate alınacaktır:

 i.     Dolandırıcılık şüphesi veya etik olmayan sponsorluk durumlarında, bir Bağımsız Girişimci altındaki organizasyonun tümüyle” başka bir organizasyona aktarılmasını talep edebilir. Dolandırıcılık şüphesi bulunan tüm sponsorluk uygulamaları ayrı vakalar olarak değerlendirilecektir. LYKOSis uygulama ve kararları, her bir vakanın özelliğine ve şartlarına göre farklılık gösterebilir.

 ii.   Değişiklik talebinde bulunan Bağımsız Girişimci’nın, Soyağacı Değişikliği Formu'nu eksizsiz bir şekilde doldurması ve bu forma Bağımsız Girişimci ağında, yukarıda bulunan ve değişiklikten etkilenecek tüm Bağımsız İş Ortakları’nın yazılı onayını da eklemesi gerekir. Üst seviyedeki bir Bağımsız Girişimci, 30 gün içinde taleple alakalı onayını göndermezse, değişiklik talebini kabul etmiş sayılır. LYKOSis organizasyonundaki yer ve soyağacı değişikliğine yalnızca kayıt işleminden sonraki 30 gün içinde izin verilir. Bu sürenin dışına çıkıldığında değişikliğe izin verilmez. Bağımsız Girişimci’nın altındakiler aksi bir talepte bulunmazlarsa Bağımsız Girişimci ile birlikte LYKOSis organizasyonundaki yer ve soyağaçları değişecektir. Değiştirme taleplerinin LYKOSis tarafından işlenmesi ve doğrulanması için otuz (30) günlük bir süre gerekir. Kayıt işleminden sonraki 10 gün içinde bulunulan talepler için Soyağacı Değişikliği Formu gerekmemektedir. Bu süre zarfında bir sponsor talebini e-posta adresi üzerinden LYKOSis Müşteri Hizmetleri'ne gönderebilir veya Back Office sisteminde yer alan Soyağacı Değişikliği aracını kullanarak değişiklik yapabilir. 10 günün ardından form gerekmektedir.

  y.İzinsiz İddia ve Eylemler

   i.    Kefalet: Bağımsız Girişimci, LYKOSis ürünleri ve resmi LYKOSis materyallerinde açık bir şekilde belirtilmemiş Küresel Ödeme Planı’na dair yapılan tüm sözlü ve yazılı beyanlarından tamamıyla sorumludur. Bağımsız İş Ortakları, LYKOSİS ve LYKOSİS’nin yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının, yetkili vekil ve temsilcilerinin zararlarını ödeyeceğini ve onları Bağımsız Girişimci’nın izinsiz temsilciliği veya faaliyetler sonucunda LYKOSis’in maruz kaldığı yargı kararları, para cezaları, para iadeleri, avukat giderleri, yargılama giderleri veya iş kaybını da içeren herhangi bir veya tüm yükümlülüklerden zarar görmesini engelleyeceğini kabul eder. Bu hüküm Bağımsız Girişimci Anlaşması’nın sonlandırılmasına kadar geçerli kalacaktır.

 ii.    Ürün İddiaları: Resmi LYKOSis literatüründe ürünün satılacağı hedef ülkeye uygun olarak dahil edilenler hariç, LYKOSis tarafından sunulan herhangi bir ürünün iyileştirici, tedavi edici veya yararlı özellikleri hakkındaki hiçbir iddiada (kişisel tanıklıklar da dahil) bulunulamaz. Özellikle, hiçbir Bağımsız Girişimci LYKOSis ürünlerinin herhangi bir hastalığı iyileştirme, tedavi etme teşhis etme, herhangi bir hastalığın acısını azaltma veya hastalığı önlemede yararlı olduğu gibi bir iddiada bulunamaz. Bu gibi beyanlar tıbbi veya ilaç iddiaları olarak anlaşılır. Bu tür iddialar sadece LYKOSis Politikalarını ihlal etmez, aynı zamanda potansiyel olarak tehlikelidir ve çeşitli uluslararası, ulusal ve yerel kanunları da ihlal edecek olup Türk Ceza Kanunu’nda da açıkça suç teşkil edecektir ve TCK 20. Maddesinin: (suçların/cezaların şahsiliği prensibi) “Ceza sorumluluğu şahsidir, Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz” hükmü gereğince her Bağımsız Girişimci kendi eyleminden sorumlu olacaktır ve LYKOSis’in bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. LYKOSis bu surette, bu konuda gerekli uyarıyı Bağımsız Girişimci’na yaptığını, onu aydınlattığını, gerekli önlemi aldığını bu surette beyan eder. Bu sebeple, Bağımsız Girişimci, hiçbir surette uyarıdan haberdar olmadığı iddiasında bulunarak LYKOSis’yi veya bir başkasını sorumlu tutamaz. Kaldı ki Türk Ceza Kanunun 4. Maddesi gereği “Ceza Kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz”. Bu nedenlerle Bağımsız Girişimci, her türlü aldatıcı yanıltıcı beyandan itina ile kaçınmak zorundadır.

      iii.    Gelir İddiaları: Aday Bağımsız İş Ortaklarına sponsorluk yapma şevkiyle, bazı Bağımsız İş Ortakları zaman zaman iş yeri dışında doğrudan satış ve pazarlamanın (Network Marketing) doğal gücünü göstermek için gelir iddiaları ve kazanç temsilleri yapma hatasına düşebilmektedir. Bu durum zarar vericidir ve kesinlikle yasaktır. Çünkü yeni Bağımsız İş Ortakları, eğer kendi sonuçları diğerlerinin ortaya koyduğu sonuçlar kadar kapsamlı veya hızlı değilse çok çabuk hayal kırıklığına uğrayabilir. LYKOSİS’de, gelir potansiyelinin, iş ortaklarının gelirlerini açıklamadan da büyük oranda cazip olduğuna şiddetle inanırız. Daha da fazlası, ulusal ve yerel kanunlar sık sık başka sektörlerde olduğu gibi Network Marketing sektöründe de bu işle uğraşan insanlar tarafından yapılan gelir iddiaları haklı olarak veya tanıklıkları denetler ve hatta belirli türdeki gelir iddiaları veya tanıklıkları yasaklar. Bağımsız İş Ortakları, çeklerin kopyalarını vermenin veya kendileri veya başkalarının kazançlarını ifşa etmenin yararlı olduğuna inanabilirken, bu tip yaklaşımlar yasalar tarafından zorunlu kılınan uygun ifşaatlar gelir iddiaları veya kazanç temsilleriyle zamanlı olarak yapılmadığı takdirde iddiada bulunan Bağımsız Girişimci’nı olduğu kadar LYKOSİS’yi de olumsuz olarak etkileyecek yasal sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, bütün Bağımsız İş Ortakları, öncelikle yasal vergi mevzuatına harfiyen uyacak şekilde faaliyet yürütmek zorundadır. Tüm kazançlarının vergiye tabi olduğu unutulmamalıdır. Gerçek kazancını, usul ve yasalara uygun surette vergilendirmek, bunu ilgili yasal mercilere de usulüne uygun ve süresinde bildirmek zorundadır. Bağımsız İş Ortakları, sırf kariyerini yüksek göstermek amacıyla, ikna maksadıyla, gerçek kazancın dışında bildirimler, görseller (pankart, döviz, çek vs) reklamlar, beyanatlar sunular yapamaz. LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları gelir iddialarında bulunacak yasal zorunluluklara riayet edecek gerekli verilere sahip olmadığı için, Bağımsız Girişimci, LYKOSİS fırsatını veya Küresel Ödeme Planı’nı aday bir Bağımsız Girişimci’na sunarken veya bunları aday Bağımsız Girişimci ile tartışırken, gelir tahminleri veya gelir iddialarında bulunamaz veya (çekleri veya çeklerin kopyalarını, banka hesap durumunu veya vergi kayıtlarını göstermek de dahil) kendi LYKOSİS gelirini ifşa edemez. Küresel Ödeme Planı’nın işleyişini açıklamakta kullanılan ve sadece matematiksel tahminlere dayanan farazi hayali afaki gelir örnekleri sunmak yasaktır. Bağımsız Girişimci toplumdaki ortalama bir algı düzeyine göre, gerçekten yüksek kazanç elde ediyor ve bunu örnek olarak sunuyor ise, resmi gelir belgelerini sunmak, özellikle Vergi açısından sunacağı belgelerle bunu ispat etmek zorundadır.

      iv.    Ticari Satış Mağazaları: LYKOSİS ürünlerinin kişiden kişiye iletişim yoluyla satılmasını şiddetle teşvik eder. LYKOSİS marka değerini korumak ve Bağımsız Girişimci temeline adalet standardı sağlamaya yardım etmek için, Bağımsız İş Ortakları, şirketin öncelikli yazılı izni olmadan LYKOSİS ürünlerini veya literatürünü burada belirtilenin haricinde herhangi bir perakende veya servis kurumunda gösteremez veya satamaz. LYKOSİS, Bağımsız İş Ortakları’nın perakende veya servis kuruluşlarında satış yapmayı talep etmesine kanunların cevap verdiği ölçüde izin verir.: Ulusal ve yerel yasal mevzuat çerçevesinde (1) herhangi bir mağaza zincirinin parçası olmayan bağımsız ve yerel kişilere ait perakende kuruluş veya (2) sağlık hizmetleri sunan bir kimsenin ofisi olmadığı sürece izin verir. LYKOSİS, Bağımsız İş Ortakları’nın ticari satış yapmayı talep etmesine şirketin öncelikli yazılı onayı üzerine izin verir. Bu Politika ve Prosedürler’in amaçları doğrultusunda,” ticari satış” terimi: (a) bir veya çoklu siparişte, 4.950 TL eşit veya bu tutarı aşan miktarda LYKOSİS ürününün satışı veya (b) bu ürünleri son müşteriye yeniden satmayı amaçlayan üçüncü şahıs anlamına gelir.

 

        v.    Ticari Sergiler, Fuarlar ve Diğer Satış Forumları: Bağımsız İş Ortakları, LYKOSİS ürünlerini ticari sergilerde veya mesleki fuarlarda gösterebilir ve / veya satabilir. LYKOSİS’nin Politikası her etkinlik için bir LYKOSİS işine yetki vermek olduğundan, etkinlik kurucusuna depozito ibraz etmeden önce, Bağımsız İş Ortakları şartlı onay için Müşteri Hizmetleri Departmanı’yla yazılı olarak temas kurmalıdır. Nihai onay, etkinliğin resmi reklamını, hem Bağımsız Girişimci hem de etkinlik yetkilisi tarafından imzalanmış sözleşmenin nüshasını ve stant için teminat ödendiğini gösterir makbuzu ibraz eden ilk Bağımsız Girişimci’na verilecektir. Onay sadece belirtilen etkinlik için verilecektir. Gelecekteki etkinliklere katılmak için herhangi bir talep yine Müşteri Hizmetleri Departmanı’na iletilecektir. Her bir yetki bir etkinlik içindir. LYKOSİS, değerli markasını korumak için, ürünlerini veya LYKOSİS fırsatını tanıtmak için uygun bir forum olarak görülmeyen herhangi bir göreve yetki vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Bu konuda muhtariyeti vardır. Bit pazarı, mahalli pazarlar, gayri resmi satış veya pazar satışları için onay verilmeyecektir. Çünkü bu etkinlikler LYKOSİS’nin sunmak istediği profesyonel imajla uyuşmamaktadır.

 

      vi.    Yıkıcı Fiyat Uygulaması Olmaması: Bağımsız Girişimci tarafından yapılan tüm LYKOSİS ürünleri satışı LYKOSİS web sitesinde satış tarihinde gösterilen yayınlanmış LYKOSİS fiyatının en az yüzde doksanında olmalıdır.

 

    z.   Çıkar Çatışması

 1.   Başkalarıyla Çalışmama: LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları, eğer isterlerse, LYKOSİS ürünleri ile aynı pazarda bulunan rakip ürünlerle ilgili olmayan diğer doğrudan satış / Network Marketing teşebbüslerine katılabilir. Ancak, bu konuda LYKOSİS’ye önceden bilgi vermek ve LYKOSİS’den açık ve yazılı izin almak zorundadır. Bununla birlikte, eğer Bağımsız Girişimci diğer teşebbüs veya Network Marketing şirketlerinin pazarlama fırsatına katılmayı seçerse, çıkar ve sadakat çatışmalarından kaçınmak için Bağımsız İş Ortakları’nın aşağıdakileri içeren İzinsiz Sponsorluk uygulamaları yasaklanmıştır:

 İşbu anlaşma süresi boyunca, LYKOSİS Müşterilerinin veya Bağımsız İş Ortakları’nın diğer ağ pazarlama girişimleri için doğrudan veya üçüncü şahıs aracılığıyla fiilen işe alınması veya bunlara sponsor olunması ya da bu eylemlere herhangi bir şekilde teşebbüs edilmesi. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte diğer pazarlama girişimlerinin LYKOSİS Müşterisi veya Bağımsız Girişimci’na tanıtılması veya tanıtılmasına yardımcı olunması ya da LYKOSİS Müşterisi veya Bağımsız Girişimci’nın diğer girişimlere katılımının doğrudan veya dolaylı olarak teşvik edilmesi de dahildir. Bağımsız Girişimci’nın iki ağ pazarlama programında faaliyet göstermesi halinde anlaşmazlık çıkma ihtimali oldukça yüksek olduğundan, herhangi bir adayı diğer ağ pazarlama girişimi için işe almadan ya da ona sponsor olmadan önce bu adayın LYKOSİS Müşterisi veya Bağımsız Girişimci olup olmadığına karar vermek Bağımsız Girişimci’nın sorumluluğundadır. LYKOSİS, önceden izin vermiş olsa dahi, diğer Network Marketing firması ile ilgili olarak, herhangi bir konuda, herhangi bir ihtilaf yaşanması veya hak ve menfaat çatışması durumunda, derhal Bağımsız Girişimci’nın sözleşmesini feshedebilir.

 Bağımsız Girişimci Anlaşması’nın iptalini takip eden altı aylık süre içerisinde, eski LYKOSİS Bağımsız Girişimci, herhangi bir LYKOSİS Bağımsız Girişimci veya Müşterisi’ni, iştigal konusu farklı olsa dahi (LYKOSİS’nin ticari faaliyetini yaptığı ürünler dışında bir sınıfta satışı olmasa dahi) herhangi başka bir doğrudan satış / Network Marketing pazarlama programına / şirketine alamaz.

 Bağımsız Girişimci veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından LYKOSİS Müşterileri ve Bağımsız İş Ortakları’nın bu iş girişiminde sponsorluğunu yapmak için kullanılan herhangi bir literatürü, bant veya herhangi bir türdeki tanıtım materyallerini üretmek ve teklif etmek; LYKOSİS’ye ait olmayan rekabet eden herhangi bir ürünü LYKOSİS Müşterileri veya Bağımsız İş Ortakları’na satmak, satmayı teklif etmek veya tanıtmak, Örneğin, herhangi bir gıda takviyesi, LYKOSİS’nin gıda takviyeleriyle tür açısından aynı kategoride yer almaktadır. Bu yüzden fiyat, kalite, içindekiler ve besin muhteviyatı açısından farklı da olsa rakip ürün olarak değerlendirilir ve rekabeti YASAKTIR. LYKOSİS’ye ait olmayan herhangi bir ürünle, iş planıyla fırsatla veya teşvik ediciyle bağlantılı olarak LYKOSİS ürünlerini teklif etmek veya LYKOSİS Küresel Ödeme Planı’nı tanıtmak veya LYKOSİS’ye ait olmayan ürünleri, iş planını, fırsatı veya teşvik ediciyi herhangi bir LYKOSİS toplantı, seminer, lansman, kongre veya diğer bir LYKOSİS toplantısında veya böyle bir etkinliğin hemen akabinde teklif etmek yasaktır.

 2.    Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları: Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları Bağımsız Girişimci erişimi için ve LYKOSİS resmî web sitesinde incelenmek üzere mevcuttur. Çevrimiçi Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları’na erişim şifreyle korunmaktadır. Tüm Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları ve orada içeren bilgiler gizlidir ve LYKOSİS’ye ait olan sahibine özel bilgi ve ticareti sırlarını teşkil eder. Alt Sıra Faaliyet Raporları Bağımsız İş Ortakları’na en sıkı gizlilikle verilir ve Bağımsız İş Ortaklarına sadece LYKOSİS işlerinin gelişiminde potansiyel Alt Sıra Organizasyonları’yla olan çalışmalarında yardımcı olma amacıyla kullanılabilir hale getirilmiştir. Bağımsız İş Ortakları Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları’nı alt sıra İş Ortaklarına yardımcı olmak, onları motive etmek ve eğitmek için kullanmalıdırlar. Bağımsız Girişimci ve LYKOSİS bu konuda hemfikirdir ancak bu mahremiyet ve gizlilik anlaşması nedeniyle, LYKOSİS Bağımsız Girişimci’na Alt İş Ortaklı Hattı Faaliyet Raporları’nı vermeyecektir. Bağımsız Girişimci kendi veya başka bir kişi, ortaklık, kuruluş, kurum veya diğer bir işletme adına:

 i.     Doğrudan veya dolaylı olarak Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporu’nda belirtilen herhangi bir bilgiyi herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir;

 ii.   Doğrudan veya dolaylı olarak Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporu şifresini veya kullanıcı erişim kodunu ifşa etmeyecektir;

 iii. LYKOSİS ile rekabet etmek amacıyla veya LYKOSİS işini tanıtma dışında herhangi bir amaçla bilgileri kullanmayacaktır;

 iv.  Herhangi bir raporda listelenen LYKOSİS Bağımsız Girişimci veya Müşterisi’ni istihdam veya talep etmeyecek veya herhangi bir tavırla herhangi bir LYKOSİS Bağımsız Girişimci veya Tercih Edilen Müşterisini, LYKOSİS ile olan iş ilişkilerini değiştirmeleri için etkilemeye veya kandırmaya, yanlış ve yanıltıcı bilgi vermeye teşebbüs ve tevessül dahi etmeyecek; veya

 v.   Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporu’nda bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmayacak veya herhangi bir kişi, ortaklık, kuruluş, kurum veya diğer bir işletmeye ifşa etmeyecektir.

 Şirket’in talebi üzerine herhangi bir mevcut veya eski Bağımsız Girişimci, Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları’nın aslını veya aslı gibi suretlerini, hiçbir surette ifşa etmeyecek ve şirkete geri getirecektir. Bu hususta ayrıca yukarıda düzenlenen ilkelere ve ayrıca Türk Ceza Kanunu, Tüketici Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine hassasiyetle riayet edecektir.

 aa.Diğer Doğrudan Satıcıları Hedef Almak: LYKOSİS, Bağımsız İş Ortakları’nın bir diğer doğrudan satış şirketinin satış ekibini LYKOSİS ürünlerini satması veya LYKOSİS Bağımsız Girişimci olması için özellikle veya bilinçli bir şekilde hedeflemesini ya da bir diğer doğrudan satış şirketinin satış ekibi üyelerini bu şirketle olan sözleşmelerini ihlal etmeleri yönünde teşvik ve tahrik etmelerine izin vermez. Eğer Bağımsız İş Ortakları böyle bir faaliyetle uğraşırsa, diğer doğrudan satış şirketi tarafından aleyhlerinde dava açılması riskini ve davadan (tüm asıl ve feri yükümlülükleriyle beraber) tamamen kendileri sorumlu olacaklarını de kabul ederler. Eğer satış gücü veya müşterilere uygunsuz şekilde sponsor olunmasıyla uğraştığını ileri süren Bağımsız Girişimci’na karşı herhangi bir dava, tahkim veya arabuluculuk başlatılırsa LYKOSİS ne Bağımsız Girişimci’nın savunma masraflarını veya yasal ücretlerini ödeyecek, ne de herhangi bir yargı, ödül veya uyuşmazlığın çözümü için Bağımsız Girişimci’nın zararını ödeyecektir. Bu hususta bütün yükümlülükler, masraflar, hukuki cezai ve idari tüm yaptırım ve ödenceler Bağımsız Girişimci’na aittir.

 bb.Çapraz Sponsorluk: Fiili çapraz kayıt faaliyetleri veya bu yöndeki teşebbüsler kesinlikle yasaktır. Çapraz kayıt, LYKOSİS’de farklı bir sponsorluk hattında aktif Müşterilik veya Bağımsız Girişimci Anlaşması olan veya önceki on iki takvim ayı içerisinde böyle bir anlaşma yapmış olan bir kişi veya işletmenin teşvik edilmesi, kaydedilmesi veya bunlara sponsorluk yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Bu politikayı ihlal etmek amacıyla eşin veya bir akrabanın adını, ticari isimleri, faaliyette kullanılan isimleri (faaliyet gösterdiği isim), takma isimleri, şirketleri, ortaklıkları, tröstleri, federal kimlik numaralarını veya sahte kimlik numaralarını kullanmak yasaktır. Bağımsız İş Ortakları, kendi pazarlama organizasyonuna, başka bir mevcut LYKOSİS Bağımsız Girişimci’nı dahil edebilmek amacıyla, diğer LYKOSİS Bağımsız İş Ortaklarını/Ekip Liderlerini aşağılamayacak, kötülemeyecek, onların şahsi veya ticari onur, güven ve itibarını sarsmayacak veya onları itibarsızlaştırmayacaktır. Çapraz sponsorluk faaliyeti yürütüldüğü keşfedilirse, acil olarak şirket’in dikkatine sunulmalıdır. LYKOSİS organizasyon değiştiren Bağımsız Girişimci ve/veya çapraz sponsorluğu teşvik eden veya ona katılan bu Bağımsız İş Ortakları’na karşı disiplin tedbirleri alabilir.

 Adil ve makul bulunduğu takdirde, LYKOSİS bu suça dahil olan Bağımsız İş Ortakları’nın hepsini veya bir kısmını orijinal hattına yerleştirebilir. Bununla birlikte, LYKOSİS, çapraz kaydı yapılan Bağımsız Girişimci’nın altındaki organizasyonun yerini değiştirmekle yükümlü değildir ve bu organizasyonun nihai yapısı LYKOSİS’nin yegâne münhasır ve mutlak takdir yetkisinde kalır. Bağımsız İş Ortakları, çapraz olarak sponsorluğu yapılmış Bağımsız Girişimci’nın Alt Sıra Organizasyonu’nun düzeninden kaynaklanan veya bu düzenle ilgili LYKOSİS’ye karşı tüm iddia ve hukuki sebeplerden feragat edecektir.

 cc.Hatalar veya Sorular: Eğer bir Bağımsız Girişimci’nın komisyonlar, bonuslar, Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları veya değişiklikler hakkında soruları varsa veya Bağımsız Girişimci bunlara ilişkin hatalar yapıldığına inanıyorsa, Bağımsız Girişimci görünen hata veya söz konusu olan olayın tarihinden itibaren 60 gün içerisinde LYKOSİS’yi yazılı olarak bilgilendirmelidir. LYKOSis altmış (60) gün içinde bildirilmeyen herhangi bir hata, ihmal ve problemden sorumlu olmayacaktır.

 dd. Aşırı Ürün Stoğu ve Alımı Yasaktır: Bağımsız İş Ortakları’nın, yanlarında ürün veya yardımcı satış materyallerinden oluşan bir stoğu taşımalarına gerek yoktur. Bu yasağa uygun hareket eden Bağımsız İş Ortakları, müşteri veya yeni Bağımsız Girişimci siparişlerinin şirket tarafından işleme alınma veya ihtiyaçlarının karşılanma süresi kısa olduğu için perakende satış yapmanın ve pazarlama organizasyonu inşa etmenin daha kolay olduğunu farkedeceklerdir. Her Bağımsız Girişimci bu konulara ilişkin kendi kararını vermelidir. Bağımsız İş Ortakları’nın satamayacakları miktardaki aşırı ürün stoğu altında ezilmemeleri için için, bu stoklar; Bağımsız Girişimci’nın burada açıklanan hükümlere uygun olan iptal talebi durumunda LYKOSis’ye geri verilebilir.

 LYKOSis, öncelikli olarak LYKOSis Küresel Ödeme Planı’ndaki komisyon, bonus veya avanslara hak kazanma amacıyla yapılan makul olmayan miktarlarda ürün satın alımını kati suretle yasaklar. Bağımsız İş Ortakları ne bir ay içinde makul olarak yeniden satabilecekleri veya tüketebileceklerinden fazla ürün stoklayacak, ne de diğer Bağımsız İş Ortakları’nı bunu yapmaları için teşvik edecektir. Bağımsız İş Ortakları’nın ay içinde 4.950 TL tutarından fazla ürün satın almaları bu miktarı aşan ve bekleyen perakende siparişlerinin olduğunu LYKOSis’e bildirmedikleri veya neden böyle bir satın alımın gerekli olduğu konusunda LYKOSis’e bilgi vermedikleri ve gerekçelerini belgelemek suretiyle ispat etmedikleri sürece yasaklanmıştır.

 aa. Resmi Onay ve Destek: Ulusal mevzuat, yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren doğrudan satış şirketlerinin faaliyetlerine müsaade etmektedir. LYKOSİS de bu kapsamda uluslararası çapta itibarı ve yaygınlığı olan bir legal bir Network Marketing şirketidir. Her Bağımsız Girişimci, yasal mevzuata harfiyen uyma noktasında azami hassasiyet göstermek zorundadır. Özellikle Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere genelge ve özelgeler dahil tüm vergi mevzuatı, Kişisel verileri Koruma Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa bütünüyle ve hususan 80. Maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin tamamına ve özellikle de 25. Maddesinde düzenlenen “doğrudan satışa ilişkin temel esaslara” eksiksiz bir şekilde harfiyen uymak zorundadır. Aksi halde şahsen sorumludur. Şahsi kusur nedeniyle LYKOSİS herhangi bir isnada, suçlamaya maruz kalırsa, bilumum zararını, fiili işleyen Bağımsız Girişimci’na rücu edebilecektir. Kanun ve nizamlar ile LYKOSİS ilke Politika ve Prosedürlerine uymayan Bağımsız Girişimci ayrıca LYKOSİS tarafından disiplin cezasına çarptırılacağı gibi, LYKOSİS’nin yasal başvurularına da (dava, takip şikayet) muhatap olacaktır.

 bb. Kimlik: Tüm Bağımsız İş Ortakları’nın, Bağımsız Girişimci Başvuru veya Anlaşması’nda veya bunlarla bağlantılı olarak talep edilen herhangi bir geçerli yasal kimlik, vergi veya ulusal kimlik numaralarını ibraz etmeleri zorunludur. Katılım esnasında, şirket Bağımsız Girişimci’na müşahhasa olarak tanımlanacağı kişiye özel bir Bağımsız Girişimci Kimlik Numarası (“ID”) verecektir. Bu numara sipariş vermede veya komisyon ve bonusları takip etmede kullanılacaktır.

 cc. Gelir Vergileri: Her yıl, LYKOSİS bu tür vergi ve bilgi formları ve beyannamelerini verecektir. Çünkü bunların ilgili resmi organlara ve temsilciliklere ibraz edilmesi yasal olarak zorunludur. Her LYKOSİS Girişimci, Bağımsız bir Girişimci olarak, elde edilen her gelir üzerinden vergisini ödemekle ve ödediğini yasal mercilere bildirmek beyan etmekle yükümlüdür. Ayrıca, LYKOSİS de lüzum görürse, Bağımsız Girişimci’ndan bu belgeleri talep edebilecektir. Bu durumda Bağımsız Girişimci belge ibraz etmekten kaçınamaz. LYKOSİS, özellikle vergi mevzuatına, ceza yasalarına ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa uymayan Bağımsız Girişimci olduğunu anlarsa, ilgili Bağımsız Girişimci’na şirket içi yaptırım uygulayacağı gibi, yasal, ihbar, dava ve şikâyet yoluna da gidebilecektir.

 dd. Bağımsız Girişimci Durumu: LYKOSİS İş Ortakları, bağımsız girişimcilerdir. LYKOSİS ve Bağımsız İş Ortakları arasındaki anlaşma ne şirket ve Bağımsız Girişimci arasında işveren/çalışan, LYKOSİS adına aracı, acente, komisyoncu, tellal veya yasal temsilci veya imtiyaz sahibi fiili ya da resmi herhangi bir temsil, vekil, tevkil, ilzam, devir, ahzükabz yetkisi, temsilcilik, ortaklık, ortak teşebbüs ilişkisi yaratır, ne de bu ilişki işin bayiliğini veya iş fırsatının satın alımını içerir. Bu doğrultuda, Bağımsız Girişimci’nın, herhangi bir borç, masraf, yükümlülük veya LYKOSİS adına, LYKOSİS için veya LYKOSİS ismiyle cari hesap açma yetkisi de, LYKOSİS aleyhine borç, yükümlülük veya cari hesaba sebep olma durumu ve yetkisi de, LYKOSİS namına iktisabi veya borçlandırıcı işlem yetkisi de, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde yetkisiz temsil veya vekaletsiz iş görme hakkı da, yoktur. Bağımsız Girişimci / bağımsız girişimci olarak, şirketi (açıklanan veya ima edilen) herhangi bir taahhüte zorunlu bırakma yetkisi yoktur. Her Bağımsız Girişimci, kendi hedeflerini, saatlerini ve satış yöntemlerini ve Bağımsız Girişimci’nın sözleşmeyle bağlanmış taahhütleri ve yürürlükte bulunan yasalar tarafından kısıtlanabildiği durumlar haricinde Bağımsız Girişimci’nın bağımsız işini yürütecek diğer araçları belirleyecektir. Türk Ticaret Kanunu 12. maddesi kapsamında, LYKOSİS İş Ortakları bağımsız birer “tacir”dir.

 LYKOSİS ismi ve diğer isimler LYKOSİS tarafından kabul edilebildiği halde LYKOSİS’nin sahibine özel ticari isimleri, ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Böyle olunca da bu markalar LYKOSİS için büyük önem taşır ve Bağımsız İş Ortakları’na sadece açık bir şekilde yetki verilmiş bir tarzda sunulur. Şirket tarafından üretilmeyen herhangi bir parçanın üzerinde LYKOSİS isminin kullanımı aşağıdaki örneğe uygun kullanımı haricinde yasaklanmıştır:

“Bağımsız Girişimci’nın Adı ve Soyadı”- LYKOSİS Bağımsız Girişimci;

 Bağımsız İş Ortakları, telefon rehberinin beyaz veya sarı sayfalarında kendi isimleri altında kendilerini “LYKOSİS Bağımsız Girişimci” olarak listeleyecektir. Hiçbir Bağımsız Girişimci, LYKOSİS'nin ismi veya logosunu kullanarak telefon rehberi görüntüsü koymayacaktır. Bağımsız İş Ortakları telefonu “LYKOSİS”, “LYKOSİS Anonim Şirketi”, diyerek veya arayanı LYKOSİS’nin şirket ofislerine ulaştığına inanmaya yönlendirecek veya bu izlenimi uyandıracak herhangi bir üslupla cevaplayamaz.

Tüm Bağımsız İş Ortakları, telefon rehberinin beyaz veya sarı sayfalarında kendi isimlerinin altına “LYKOSİS Bağımsız Girişimci” ifadesini yazabilirler. Bağımsız İş Ortakları, LYKOSİS’nin adını veya logosunu kullanarak telefon rehberinde reklam yayınlayamaz. Bağımsız İş Ortakları, telefona “LYKOSİS”, “LYKOSİS Anonim Şirketi” diyerek veya arayan kişiye LYKOSİS’nin kurumsal ofislerine ulaştığını düşündürecek veya bu izlenimi uyandıracak herhangi başka bir şekilde cevap vermeyecektir.

 ee. Ticari Meşgale Sigorta Kapsamı: LYKOSİS, bağımsız işinizi sigorta kapsamına almamaktadır. Bağımsız İş Ortakları, kendi işlerini uygun buldukları şekilde sigorta kapsamına dahil edebilirler.

ff. Ürün Yükümlülük Kapsamı: LYKOSİS, şirketi ve Bağımsız İş Ortaklarını ürün mesuliyet  taleplerine karşı korumak için “Satıcı Onayı” aracılığıyla sigorta yapmaktadır ve LYKOSİS ürünlerini şirket koşulları ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde pazarladıkları sürece Bağımsız İş Ortaklarını da sigorta kapsamına dahil etmektedir. LYKOSİS’nin ürün mesuliyet politikası uyarınca, Bağımsız Girişimci’nın ürünleri kötü pazarlaması sonucunda doğan hak talepleri veya eylemler ya da Bağımsız Girişimci’nın bağımsız işleri kapsamındaki diğer risk faktörleri sigorta kapsamına girmemektedir.

gg. Uluslararası Pazarlama: Bağımsız İş Ortakları’na sadece LYKOSİS’nin resmi şirket literatüründe duyurulduğu şekilde LYKOSİS’ye iş yapma yetkisi verilen ülkelerde LYKOSİS ürünlerini satmaları ve Müşterileri kayıt etmeleri veya Bağımsız İş Ortakları’na sponsor olmaları için yetki verilmiştir. LYKOSİS’nin satışa ve Bağımsız İş Ortaklığı faaliyetlerine yetki verdiği ülkelerde, Bağımsız İş Ortakları bu ülke için olan belirli LYKOSİS kurallarına uyacaktır. Bu kurallar ülkeden ülkeye değişebilir ve Bağımsız İş Ortakları bu ülkeye ve işlerini yürütmek istedikleri yerlere ait kuralları bilmek zorundadır. Ülkeye özgü bilgiler bu Politika ve Prosedürler’in ülke eklerinde belirli zamanlarda sunulabilir.

hh. Yasa, Kararname ve Etik Standartlara Bağlılık: Pek çok ülkenin, bazı ev temelli işleri düzenleyen yasaları vardır. Çoğu durumda bu kararnameler, işlerinin mahiyeti nedeniyle Bağımsız İş Ortakları için geçerli değildir. Ancak Bağımsız İş Ortakları, kendileri için geçerli olan kurallara uymak zorundadır. Bir hükumet yetkilisi veya kuruluşu, Bağımsız Girişimci’na bir kararnamenin kendisi için geçerli olduğunu bildirdiğinde Bağımsız Girişimci nazikçe iş birliği yaparak yanıt vermelidir; uygun olduğu takdirde, Bağımsız Girişimci’nın bu kararnamenin bir nüshasını LYKOSİS’nin Uyum Departmanına göndermesi tavsiye edilir.

 Bu kapsamda, LYKOSİS Bağımsız Girişimci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mer’i tüm yasaları ile sair yasal mevzuatına uymak zorundadır. Özellikle de Network Marketing sektörüne ilişkin olarak düzenlenen yasal mevzuat hükümlerinin tamamını bilmek ve bunlara harfiyen uymak zorundadır. Esasen Türk Ceza Kanunun 4. Maddesi gereği “Ceza Kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz”. Bu sebeple, her Bağımsız Girişimci, mesuliyetini müdrik basiretli bir tacir gibi davranarak, sektörüne özgü yasal mevzuatı öğrenmek bilmek gerekirse bu konuda eğitim almak zorundadır. Özellikle de ülke gündeminde yer etmesi ve adli idari birimlerin üzerinde hassasiyetle durması, bu konuda toplumsal hassasiyetin haklı olarak fazla olması sebebiyle, LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları “yasa dışı piramit sistemine” dikkat etmek zorundadırlar. LYKOSİS, uluslararası nitelikte saygın ve sektörde önde gelen yasal bir Network Marketing şirketi olduğundan, bu hususta LYKOSİS’nin itibarını kötü etkileyecek hareketler, yasak satış yöntemlerine veya yasal mevzuata en küçük surette aykırı herhangi bir davranışa ve beyana tevessül dahi edilmemelidir.

 Bu bakımdan, yasak piramit satış sistemine ilişkin özellikle dikkat edilmesi gereken yasal mevzuatlar, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın “İş yeri dışında kurulan sözleşmeler Yönetmeliği’nin ise TAMAMI bilinmelidir. Özellikle de yasak piramit satış sistemine ilişkin şu maddeler dikkatle okunmalı ve riayet edilmelidir.

 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu:

Piramit satış sistemleri

MADDE 80- (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir. (2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır. (3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

“İş yeri dışında kurulan sözleşmeler Yönetmeliği’

  Doğrudan satışlara ilişkin temel esaslar

 MADDE 25 – (1) Doğrudan satış şirketlerinin kullandığı sistemin, sisteme yeni kişiler kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satışını esas alması gerekir.


                            (2) Sistemde yer alanların elde ettiği kazanç, ağırlıklı olarak sisteme yeni kişiler kazandırılması ve bu  sayede oluşan komisyon, prim, teşvik, ödül ve benzeri isimler altında nitelendirilen menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulamaz.

                      (3) Doğrudan satış şirketleri hızlı zengin olma fırsatları, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremez. Baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sisteme dahil olmaya zorlayamaz.

              (4) Doğrudan satıcı olarak sisteme dahil olmak isteyenlerden işe başlamaları ya da işe başladıktan sonra sistemde kalabilmeleri için giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel alınamaz.

                     (5) Doğrudan satıcılar, hiçbir masraf ve cezai şart ödemeksizin sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Doğrudan satıcıların sisteme dahil oldukları tarihten itibaren altmış gün içerisinde sistemden ayrılması halinde, doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların elinde bulunan ve kullanılmamış tüm malları geri almak; söz konusu malların bedelini ise on dört gün içerisinde iade etmek zorundadır.

                     (6) Doğrudan satış şirketleri gerek kendileri gerekse doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarla ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uymak zorundadır.

                     (7) Yetki belgesinin doğrudan satış şirketi tarafından alınması yeterlidir. Doğrudan satıcıların ayrıca yetki belgesi alması gerekmez.

                    (8) Doğrudan satış şirketleri, 5 inci maddenin birinci fıkrası ile 7’nci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilere ilaveten, doğrudan satıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgilerine de yer vermek; doğrudan satıcılar ise 7’nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

                   (9) Doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarda, 18 inci maddede belirtilen (satışa ilişkin bazı bilgilerin 3 yıl boyunca saklanması yükümlülüğü) yükümlülüğün yerine getirilmesinden doğrudan satış şirketleri sorumludur.

                  (10) Doğrudan satış şirketleri on sekiz yaşından küçükleri, fiil ehliyetine sahip olmayanları, şirketin ortağı ve yöneticileri ile çalışanlarını doğrudan satıcı olarak sisteme dahil edemez.

                   (11) Doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların yapmış olduğu her türlü doğrudan satış faaliyetinden müteselsilen sorumludur.

 

Daha üst maddelerde de belirtildiği üzere, bu kurallara riayet etmeyen Bağımsız Girişimci şahsen sorumlu olduğu gibi, LYKOSİS de bu kişiler hakkındaki ihbar şikâyet dava takip ve rücu haklarını saklı tutar.

  ii.   Hak/Fiil Ehliyeti bulunmayanlar / Gayri Mümeyyizler (Temyiz Kudreti Olmayanlar): Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve yasaları dahilinde, yasal hak ve fiili ehliyetine sahip olmayan, Kanuni veya kazai rüşte erişmemiş ve temyiz kudretini haiz olmayan, hakkında hacir kararı bulunan (kısıtlı) veya hükümlü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ile malül, vasisinin vesayeti altında bulunan, hiç kimse LYKOSİS Bağımsız Girişimci olamaz. Bağımsız İş Ortakları, bu noksanlıkları bulunan herhangi bir kişiye sponsorluk yapmayacak ve onları LYKOSİS programına dahil etmeyecektir.

 jj. Ev Halkı Üyelerinin veya Bağlı Bireylerin Eylemleri: Bağımsız Girişimci’nın doğrudan ev halkı üyelerinden biri, eğer Bağımsız Girişimci tarafından sisteme dahil edilirse, Anlaşma’nın herhangi bir hükmünü ihlal edecek herhangi bir faaliyetle uğraşırsa, böyle bir eylem Bağımsız Girişimci tarafından gerçekleştirilmiş bir ihlal olarak görülecek ve LYKOSİS, Bağımsız Girişimci’na karşı disiplin tedbirleri uygulayabilecektir. Benzer şekilde, bir kurum, şirket, ortaklık veya diğer bir işletmeyle (toplu olarak “bağlı bireyler”) ilişkilendirilmiş bir birey; Anlaşmayı ihlal ederse, bu eylem(ler) söz konusu işletme tarafından bir ihlal olarak görülecek ve LYKOSİS bu işletmeye karşı disiplin tedbirleri uygulayabilecektir. Ayrıca bu ihlalin boyutu ve özelliğine göre, LYKOSİS’nin yasal tüm hakları (ihtar, ihbar, dava, takip, rücu ve şikâyet hakları) mahfuzdur.

 kk. Yeniden Paketleme ve Etiketlemenin Yasaklanması: Bağımsız İş Ortakları herhangi bir LYKOSİS ürünü üzerindeki etiketleri, bilgiyi, materyallerini veya programlarını herhangi bir şekilde yeniden paketleyemez, etiketleyemez, dolduramaz veya değiştiremez. LYKOSİS ürünleri asıl kutularında satılmalıdır: yeniden etiketleme veya paketleme sebebiyle özellikle eğer mülke veya diğer bir kişiye zarar gelirse Bağımsız İş Ortakları’nı cezai veya hukuki sorumluluğa maruz bırakabilir. Bu konuda LYKOSİS’nin yasal tüm hakları (ihtar, ihbar, dava takip, rücu ve şikayet hakları) mahfuzdur.

 ll. Kayıt Talepleri: Bağımsız Girişimci tarafından fatura, başvurular, Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları veya diğer kayıtların kopyalarıyla ilgili herhangi bir talep, posta ve dosyaları araştırma ve kayıtların kopyasını çıkarmak için gereken zamanın masrafını karşılamak için sayfa ve kopya başına 5 TL ücret gerektirecektir.

 mm. LYKOSİS İşinin Satışı, Transferi ve Devredilmesi: LYKOSİS işinin özel mülkiyete ait, bağımsız olarak yürütülen bir olmasına rağmen, LYKOSİS işinin satışı, transferi veya devredilmesi belirli kısıtlamalara tabidir. Eğer bir Bağımsız Girişimci LYKOSİS işini satmayı / transfer etmeyi isterse aşağıdaki kıstaslar sağlanmalıdır:

 1.   Var olan sponsorluk hattı her zaman korunmalıdır. Böylece LYKOSİS işi bu sponsorluk hattında yürütülmeye devam eder.

2.   Tüm işlemler için 1238 TL İdari Ücret olacaktır.

3.   Satış transfer veya devretme LYKOSİS tarafından sonlandırılmadan ve onaylanmadan önce, satışı yapan Bağımsız Girişimci’nın LYKOSİS ile olan herhangi bir borç yükümlülüğü varsa bu durum giderilmelidir.

4.   Satışı yapan Bağımsız Girişimci LYKOSİS işini satmaya, transfer etmeye veya devretmeye uygun olmak için iyi hal içinde ve Anlaşma’nın hükümlerini ihlal etmemiş olmalıdır.

LYKOSİS satış işlemlerini kabul veya reddedecek yegâne, münhasır ve mutlak takdir yetkisine sahiptir.

 5.   Satın alma ve satış anlaşmasının ve Yeni Bağımsız Girişimci Anlaşması’nın tam olarak uygulanması durumunda, taraflar anlaşmaların kopyalarını inceleme ve onay için LYKOSİS’nin Müşteri Hizmetleri Departmanı’na ibraz etmelidir. LYKOSİS satın alan ve satışı yapan arasındaki işlemi analiz etmek için gerekli olabilecek ek belgelendirmeyi talep etme hakkını saklı tutar. LYKOSİS’nin Müşteri Hizmetleri Departmanı, kendi takdiriyle, taraflardan gelen tüm gerekli belgelerin ulaşmasından itibaren 30 gün içinde; satış, transfer veya devretmeyi onaylayacak veya reddedecektir.

6.   Hesap sahibi kişi; bir kuruluş, ortaklık, tröst ortaklığı veya başka türde bir ticari kuruluş olacaksa, herhangi bir değişiklik dikkate alınmadan veya onaylanmadan önce ticari kuruluşun varlığını ispatlayan Kuruluş Ruhsatı, Vergi levhası, Ortaklık Ana sözleşmesi veya uygun resmî belgelerin LYKOSİS'ye gönderilmesi gerekmektedir.

7.   LYKOSİS organizasyonundaki Soyağacı ve Yer Değiştirme kurallarını ihlal eden Hesap Devir işlemleri gerçekleştirilmez.

 

Eğer taraflar LYKOSİS’den işlem onayını alamazlarsa, transfer LYKOSİS’nin yetkisi dahilinde feshedilebilir. LYKOSİS’nin hesap devir işlemini onaylaması durumunda, mevcut LYKOSİS hesabını satın alan kişi; hesabı devreden Bağımsız Girişimci’nın yükümlülüklerini ve pozisyonunu üstlenecektir. LYKOSİS işini satan Bağımsız Girişimci en az on iki (12) takvim ayı süresi boyunca tekrar LYKOSİS Bağımsız Girişimci olmak için başvuru yapmaya uygun olmayacaktır. LYKOSİS işinin devrinden veya satışından dolayı yerleştirme veya sponsorluk değiştirme talepleri yerine getirilmeyebilir.

nn. LYKOSİS İşinin Ayrılması: LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları bazen LYKOSİS işlerini karı/koca-eş ortaklığı, düzenli ortaklık veya tröstler şeklinde yönetebilirler. Bu tür durumlarda evlilik bir boşanmayla son bulabileceğinden veya kurum, ortaklık (adi veya ticari ortaklık) veya tröst (son üç kuruluş bundan böyle toplu olarak “işletmeler” olarak anılacaktır) feshedilebileceğinden, diğer işlerin veya sponsorluğun üst veya alt sıralarının menfaat ve gelirlerini olumsuz olarak etkilememek için işin ayrılması veya bölünmesinin gerçekleşmesini sağlamak için düzenlemeler yapılmalıdır. Eğer ayrılan taraflar, Bağımsız İş Ortakları’nın ve şirketin çıkarına en iyi şekilde hizmet edecek şekilde hareket edemezse, LYKOSİS tek taraflı olarak Bağımsız Girişimci Anlaşması’nı sonlandıracaktır.

 

Boşanmanın veya işletme feshinin askıda kalması durumunda, taraflar aşağıdaki işletim yöntemlerini uygulamalıdır:

 

1.   Taraflardan biri diğer(ler)inin de rızasıyla ve yazılı bir görevlendirmeyle LYKOSİS işinde faaliyet gösterebilir. Bu görevlendirmeyle faaliyeti bırakan eş, hisse sahipleri, vekiller, ortaklar veya tröstler LYKOSİS’yi doğrudan ve yalnızca faaliyete devam eden diğer eş, hisse sahibi, ortak veya tröstle muhatap olmak üzere yetkilendirir.

2.   Taraflar LYKOSİS işini ortak olarak yürütmeye devam edebilir, bundan dolayı LYKOSİS tarafından ödenen tüm ücretler Bağımsız İş Ortakları’nın ortak isimlerine veya tarafların bağımsız olarak kendi aralarında anlaşabildiği gibi bölünecek olan işletmenin adına veya müşterek hesaplarına ödenecektir.

3.   Eğer taraflar boşanmanın veya feshin askında beklemesi esnasında işin nasıl tahsis edileceği konusunda karşılıklı olarak anlaşamazlarsa, şirket işi boşanma veya feshin dosyalanmasından önce var olduğu şekliyle mevcut duruma göre ele alacaktır.

 

Her ne koşulda olursa olsun boşanmakta olan eşlerin veya feshedilmekte olan işletmenin Alt Sıra Organizasyonu bölünmeyecektir. Benzer şekilde, her ne koşulda olursa olsun LYKOSİS, komisyon ve bonus çeklerini boşanmakta olan eşler veya feshedilmekte olan işletmenin üyeleri arasında bölünmeyecektir. Türk Medeni Kanunu hükümleri saklıdır. Eşler arasındaki mal rejiminin boşanma nedeniyle tasfiyesine ilişkin hükümler ve bu yönde verilecek mahkeme kararları cari ve mahfuzdur. LYKOSİS sadece bir Alt Sıra Organizasyonu’nu tanıyacak ve LYKOSİS işi ve komisyon zinciri başına bir komisyon çeki verecektir. Komisyon çekleri her zaman aynı kişi veya işletmeye verilecektir. Boşanma veya feshedilme takibatinda olan tarafların komisyonların terkibi ve işin sahipliği konularındaki uyuşmazlığı çözememeleri durumunda, Bağımsız Girişimci Anlaşması zorunlu olarak iptal edilecektir.

 Önceki veya önceki işletme bağı asıl LYKOSİS işlerindeki tüm haklarından tamamıyla feragat ederse, burada yer alan bekleme dönemi zorunluluklarını karşıladığı sürece bundan sonra seçtikleri herhangi bir sponsorun altında sponsorluk yapmakta özgürdürler. Böyle bir durumda, bununla birlikte, önceki veya ortağın önceki organizasyonlarındaki herhangi bir Bağımsız Girişimci’na veya önceki herhangi bir perakende müşteriye karşı hakkı olmayacaktır. Yeni işlerini herhangi bir diğer yeni Bağımsız Girişimci’nın yapacağı aynı tarzla geliştirmelidirler.

 oo. Sponsor Olma: İyi hal içinde olan tüm aktif Bağımsız İş Ortakları’nın diğerlerine sponsor olma ve onları LYKOSİS’ye kaydetme hakkı vardır. Her aday Müşteri veya Bağımsız Girişimci’nın kendi Sponsoru’nu seçme nihai hakkı vardır. Eğer iki Bağımsız Girişimci aynı yeni Bağımsız Girişimci veya Müşteri’nin Sponsoru oldukların iddia ediyorsa, şirket, kendisi tarafından alınan ilk başvuruyu kontrol eden olarak düşünecektir. Ayrıca, LYKOSİS şirketin resmi olarak açık olmadığı ülke ve bölgelerde kaydı reddetme hakkını saklı tutar.

 pp. İstifleme: “İstifleme” terimi: (a) Bağımsız Girişimci Başvuruları ve Anlaşmaları’nı LYKOSİS’ye iletememe ve yerine getirilmelerinden sonra 72 saatten daha uzun süre tutmayı ; (b) Bağımsız Girişimci Başvuruları ve Anlaşmaları LYKOSİS’nin Küresel Ödeme Planı’na uygun olarak ödemeyi arttırma amacıyla yerleştirilmesi veya kötüye kullanılmasını; veya (c) LYKOSİS’nin Küresel Ödeme Planı’na uygun olarak ödemeleri arttırma amacıyla yeni Bağımsız İş Ortakları’na mali yardım sağlamayı içerir. İstifleme bu Politika ve Prosedürler’in sözleşmenin esasına ilişkin ihlalini teşkil eder ve kati suretle ve bütünüyle yasaklanmıştır.

 qq. Vekalet: Bağımsız Girişimci’nın ölümü üzerine, kendisinin işi varislerine geçirilebilir. Transferin uygun olduğunu temin etmek için yasalar gereğince uygun yasal belgelendirme (Veraset ilamı, Vasiyetname ve Vasiyetin açıldığına ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı, Miras Taksim sözleşmesi, Miras paylaşımına ilişkin mahkeme ilamı, Veraset intikal beyannamesi ve Veraset İntikal Vergisinin ödendiğini gösteren belge/dekont vs) şirkete ibraz edilmelidir.

 Murisin, malvarlığını yasal mirasçılar arasında paylaşılması hususunda hukuki veya fiili uyuşmazlık var ise, bu uyuşmazlık çözülmeden ve çözüldüğüne dair muteber yasal evrak (terekenin açılması, tereke taksimi, mirasın paylaştırılması, tenkis, mahfuz hisse, iştirak halinde maliklerin, izale-i şüyu gibi miras davalarına ilişkin mahkeme kararı, miras taksim sözleşmesi, vs. gibi evraklar) ibraz edilmeden LYKOSİS, hiçbir mirasçıya murisin işini devretmeyecektir.

 Benzer şekilde, Bağımsız Girişimci, yerel kanunlar gereği kendisine vasiyetname veya vasiyetname ile ilgili diğer belgelerinde (miras hukukuna ilişkin veraset ilamı, mahkeme ilamları vs. yukarıda sayılan belgeler ve bilgi konusunda) yardımcı olması için bir avukata danışmalıdır. LYKOSİS işi yerel kanunlar gereği vasiyetname ve diğer vasiyatname ile ilgili miras taksimi ve murisin mal varlığını ölüm nedeniyle tasfiyesi, süreç ile transfer edildiğinde, hak sahibi aşağıdaki vasıfları taşıdığı sürece vefat eden Bağımsız Girişimci’nın pazarlama organizasyonunun tüm bonus ve komisyonlarını toplama hakkını kazanır. Yasal mirasçılar / Halef(ler):

 1.   Yeni bir Bağımsız Girişimci Anlaşması imzalamalıdır;

 2.   Anlaşmanın hükümlerine uymalıdır; ve

 3.   Vefat eden Bağımsız Girişimci’nın durumu için tüm gerekli vasıfları taşımalıdır.

 LYKOSİS’nin bu kısma uygun olarak transfer edilen bonus ve komisyon çekleri mirasçılara tek bir ortak çek olarak ödenecektir. Mirasçılar LYKOSİS’ye tüm bonus ve komisyon çeklerinin gönderileceği bir “kayıt adresi” vermelidirler. Eğer iş, ortak mirasçılara bırakıldıysa bu mirasçılar Bağımsız İş Ortaklığı’na devam edebilmek için ticari bir işletme kurmalıdırlar.

rr. Bağımsız Girişimci’nın Yetersizliğinden Kaynaklanan Transfer:  Yetersizlik yüzünden LYKOSİS işinin transferini gerçekleştirmek için, halef aşağıdakileri LYKOSİS’ye ulaştırmalıdır: (1) vasi veya mütevelli olarak başvurunun noter onaylı kopyası veya (2) mahkeme emrinin veya LYKOSİS işini yönetmek için yerel kanunlar gereği halef tarafından alınan hakkı belirleyen diğer belgelendirmelerin noter onaylı kopyası ve (3) mütevelli tarafından imzalanmış Bağımsız Girişimci Anlaşması.

4.LYKOSİS BAĞIMSIZ İŞ ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI

 a. Adres ve Telefon Değişikliği: Ürünlerin, destek materyallerinin ve komisyon ödemelerinin zamanında ulaşmasını sağlamak için, LYKOSİS’nin dosyalarının güncel olması çok önemlidir. Bağımsız İş Ortakları’nın tüm adres ve telefon numarası bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir. Bu, Bağımsız İş Ortakları’nın Back Office’inde veya alternatif olarak bu gerekli doğrulamaları Müşteri Hizmetleri’ne göndererek yapılabilir. Siparişlerin uygun dağıtımını garanti etmek için, tüm değişiklikler adres veya telefon numarası değişikliğinin yürürlüğe giriş tarihinden iki hafta öncesinden az olmamak kaydıyla ulaştırılmalıdır.

 b.    Süregelen Eğitimler: LYKOSİS fırsatında başarılı olmak için, diğer bir Bağımsız Girişimci’nın sponsorluğunu yapan herhangi bir Bağımsız Girişimci, alt sırasının LYKOSİS işini uygun olarak yürüttüğünden emin olmak için iyi niyetli bir yardım ve eğitim fonksiyonu sergilemelidir. Bağımsız İş Ortakları’nın Alt Sıra Organizasyonlarındaki Bağımsız İş Ortakları ile süregelen etkin ve verimli bir temas ve iletişim olmalıdır. Bu tip temas ve iletişimlerin örnekleri haber bültenleri, yazılı iletişim, kişisel buluşmalar, telefon iletişimi, sesli mesaj, elektronik posta ve alt sıra Bağımsız İş Ortakları’nın LYKOSİS toplantıları, eğitim oturumları ve diğer toplantılara eşlik etmesini içerebilir ve bunlarla da sınırlı kalmayacaktır. Ayrıca üst sıra Bağımsız İş Ortakları yeni Bağımsız İş Ortakları’nı şirket Politika ve Prosedürleri ve yerel kanunlara uygun olarak LYKOSİS ürün bilgisi, etkili satış teknikleri ve LYKOSİS Küresel Ödeme Planı konularında motive etmeye ve eğitmeye çalışmalıdır. Bağımsız İş Ortakları alt sıra Bağımsız İş Ortakları’nın uygun olmayan ürün veya iş iddialarında bulunmadıklarından veya yasa dışı veya uygunsuz idarelerle uğraşmadıklarından emin olmak için Alt Sıra Organizasyonlarındaki Bağımsız İş Ortakları’nı denetlemelidir. Talep üzerine her Bağımsız Girişimci, LYKOSİS’ye Sponsor’un süregelen sorumluluklarının yerine getirilmesiyle ilgili belgelendirilmiş kanıt sunabilmelidir.

 

  c.   Süregelen Satış Sorumlulukları: Sponsorluk faaliyetlerinin seviyesine bakmaksızın, başarılı Bağımsız İş Ortakları yeni müşteriler edinme ve var olan müşterilerine hizmet sunma yoluyla kişisel olarak satışları arttırmaya devam etmenin süregelen zorunluluğunu hissederler.

 d.   Aleyhte Konuşmama: LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları’na sektördeki en iyi ürün, ödeme planı ve hizmetleri sağlar. Benzer şekilde, yapıcı eleştiriler ve yorumlar da hoş karşılanır ve bunlar Müşteri Hizmetleri Departmanı’na yazılı olarak gönderilmelidir. Unutmayın ki, size en iyi hizmeti verebilmek için, sizden haber almalıyız! LYKOSİS yapıcı tavsiyeleri hoş karşılarken, bu alanda Bağımsız İş Ortakları tarafından şirket, ürünleri, ödeme veya planı hakkında sarf edilen olumsuz yorumlar ve sözler diğer LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları’nın hevesini kırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Benzer şekilde, rakipler hakkındaki ’’moral bozucu konuşmalar’’ sonunda LYKOSİS’ye de zarar verecek bir şekilde sektöre zarar veren olumsuz bir ortam yaratır. Bu sebeple, alt sıralarına uygun bir örnek oluşturmak için, Bağımsız İş Ortakları şirket ve ürünleri veya rakipler ve ürünleri aleyhine konuşmamalıdır. Bağımsız İş Ortakları, şirketinin veya bir başka Bağımsız Girişimci’nın ticari itibarını zedeleyecek davranışta da bulunamaz ve itibar zedeleyici beyan, bildirim, yazışma, sosyal medya paylaşımları yapamaz, hiçbir tüketici şikâyet platformları ve internet sitelerine şikâyet veya bildirimde bulunamaz. Sorun ve sıkıntılarını, iyi niyetli bir şekilde, şirket içi prosedürünü ve iletişimi etkin ve verimli kullanarak çözmek durumundadır. LYKOSİS, kişisel davranışının LYKOSİS’nin birliğini bozduğu ve LYKOSİS’ye zarar verdiği kanıtlanmış Bağımsız İş Ortakları’nı yasal takibe alma ve onlara karşı tüm yasal haklarını kullanma hakkını saklı tutar.

e.   Başvuru Sahiplerine Belge Verme: Bağımsız İş Ortakları, başvuru sahibi Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşmasını imzalamadan önce Politika ve Prosedürlerin (LYKOSİS web sitesinden her zaman temin edilebilir) ve Ödeme Planının en güncel versiyonunu Bağımsız Girişimci olmaları için sponsorluk yaptıkları kişilerin temin etmesine yardımcı olmalıdır.

 

f.    Politika İhlalini Rapor Etme: Olayın tarihi, kaç defa gerçekleştiği, müdahil olan kişiler gibi detaylar ve destekleyici tüm belgeler rapora dahil edilmelidir.

 

 5. SATIŞLAR:

 

 a.Ürün Satışları: LYKOSİS Küresel Ödeme Planı, LYKOSİS ürünlerinin son müşterilere satışına dayanmaktadır. Bağımsız İş Ortakları (Anlaşmada belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmenin yanı sıra) bonuslar, komisyonlar ve daha yüksek seviyedeki başarıların avanslarına uygun olmak için kişisel ve Alt Sıra Organizasyonu perakende satış gereksinimlerini yerine getirmelidir.

 b.   Fiyat ve Bölge Kısıtlaması Olmaması: Bağımsız İş Ortakları, LYKOSİS ürünlerini yayınlanan toptan Bağımsız Girişimci fiyatından daha düşük bir fiyata satamazlar. Bağımsız İş Ortakları LYKOSİS ürünlerini sadece LYKOSİS tarafından resmi olarak LYKOSİS işi için operasyonel olarak onaylanan űlkelerde satabilirler.

 c.   Satış Makbuzu: LYKOSİS tüm Bağımsız İş Ortakları’nı satış anında perakende müşterilerine resmi LYKOSİS satış makbuzunun iki kopyasını tedarik etmeleri için teşvik eder. Bu makbuzlar, eğer bunlar yerel kanunlar tarafından karşılanıyorsa, LYKOSİS ürünlerinin Müşteri Tatmin Garantisi ve müşteri koruma beyanını ortaya koyacaktır. Bağımsız İş Ortakları’nın Doğrudan ve Tercih Edilen Müşterilerine olan satım alımların belgelendiren kayıtlar LYKOSİS tarafından tutulacaktır ve Bağımsız İş Ortakları perakende satış makbuzlarını iki yıl süresince tutacak ve şirketin talebiyle onları LYKOSİS’ye sunacaktır. Dahası, Bağımsız İş Ortakları yerel kanunlar gereğince bağımsız işlerinin gereksinimlerine uymak için (örneğin Bağımsız Girişimci’nın vergi yükümlülüklerinin yararına gelir ve masraflara ilişkin belgeleri tahsis etmek gibi) gerekli işlemleri yapacaktır.

 Bağımsız Girişimci, işlemleriyle ilgili kayıtları tutmayı unutmamalıdırlar. Eğer bir satış “kapıdan kapıya” satış olarak nitelendirilirse, Bağımsız İş Ortakları herhangi bir makbuzun yerel yasaların gereksinimlerine uyduğundan emin olmalıdır. Örneğin, yargı mercilerinde her bir satış fatura ve makbuzunun üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır (satın alan kişiye iki kopyası tedarik edilmiş şekilde):

 

1.   İşlemin tarihi, cinsi, miktarı, alıcı isim adres ve varsa vergi numarası,

 2.   Satın alıcının iptal bildirimini yaptığı tarih; ve

 3.   Satışı yapan Bağımsız Girişimci’nın isim ve adresi.

 6.BONUSLAR VE KOMİSYONLAR

 a.Bonus ve Komisyon Yeterliği: Bağımsız Girişimci, bonus ve komisyonlara hak kazanmak için aktif olmalı ve anlaşmaya uyumlu olmalıdır. Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşmasının hükümlerine uyduğu sürece, LYKOSİS Küresel Ödeme Planı uyarınca böyle bir Bağımsız Girişimci’na komisyon ödeyecektir. LYKOSİS’nin ödeme emri tebliğ edeceği minimum miktar 35 TL olacaktır. Eğer Bağımsız Girişimci’nın bonus ve komisyonları 35 TL tutara denk veya bu tutarı aşmıyorsa, şirket komisyon ve bonusları 35 TL’ye, ulaşana kadar biriktirecektir. 35 TL biriktiğinde ödeme ibraz edilecektir. Amerikan doları dışındaki para birimlerindeki bonus ve komisyon ödemeleri dönemsel olarak şirket tarafından tespit edilecektir. Bonus ve komisyonlar her ayın on beşinci gününde veya on beşinci gününden önce hesaplanacak ve ödeme tutarları tebliğ edilecektir.

 b.   Bonus ve Komisyon Düzenlemeleri: Bağımsız İş Ortakları, son müşterilere yaptıkları asıl ürün satışlarına dayanan bonus ve komisyonlar elde edeceklerdir. Bir ürün para iadesi için LYKOSİS’ye döndüğünde veya şirket tarafından yeniden satın alındığında, iade edilen veya yeniden satın alınan ürün (ler)e dayandırabilir bonus ve komisyonlar para iadesinin yapıldığı ayda ve devam eden her ödeme döneminde bundan sonra komisyon tahsil edilene kadar, para iadesi yapılan ürünlerin satışının bonus ve komisyonlarını elde eden Bağımsız Girişimci’ndan kesilecektir. Bu gibi bir Bağımsız Girişimci’nın, Bağımsız Girişimci Anlaşması’nı sonlandırması durumunda, iade edilen ürünlere dayandırılabilir bonus ve komisyonların tutarı şirket tarafından tamamen tahsil edilmemişse, ödenmemiş bakiyenin kalanı sonlandırılmış Bağımsız Girişimci’na ait olan herhangi bir miktardan mahsup edilerek düşülebilecektir. LYKOSİS’nin, Bağımsız İş Ortaklığı’nı iptal ettiği Bağımsız Girişimci’ndan, herhangi bir nedenle hak ve alacağı varsa, Bağımsız Girişimci’nın, LYKOSİS nezdindeki alacaklarından takas ve mahsup işlemi yapabilecek ve gerekirse hapis hakkını kullanabilecektir.

 c.   Talep Edilmemiş Krediler: Hesapta kredileri olan Müşteri veya Bağımsız İş Ortakları kredinin tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu kredileri kullanmalıdırlar. Krediler altı ay içinde kullanılmazsa LYKOSİS, Bağımsız Girişimci veya Müşteri’ye bilinen son adresine kredi miktarını tavsiye eden yazılı ihbar göndererek Bağımsız Girişimci veya Müşteri’yi aylık bazda bilgilendirmeye teşebbüs edecektir. Teşebbüs edilen her bildirimin ücreti 60 TL olacaktır. Bu ücret Bağımsız Girişimci veya Müşteri’nin hesabındaki birikmiş tutardan kesilecektir.

 d.   Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları: LYKOSİS tarafından internet üzerinden veya telefonla Alt İş Ortaklığı Hattı Faaliyet Raporları’nda kişisel hacim ve grup satış hacmi (veya bunlarla ilgili herhangi bir kısım), alt sıra sponsorluk faaliyeti sıra ve diğer bilgilerle sınırlı olmamak kaydıyla verilen tüm bilginin doğru ve güvenilir olduğuna inanılır. Buna rağmen, insani ve otomatik hataların doğal ihtimali; siparişlerin doğruluğu, eksiksizliği ve dakikliği; kredi kartı ve elektronik çekin reddedilmesi, iade edilen ürünler; kredi kartı ve elektronik çek ters ibrazını içeren çeşitli faktörler nedeniyle herhangi bir bilgi LYKOSİS veya bilgiyi yaratan veya ileten herhangi bir kişi tarafından garanti edilmez.

 e.   Garantiler: (LYKOSİS’nin Küresel Ödeme Planı’nda bahsedildiği gibi) TŰM İŞ HACMİ BİLGİSİ GARANTİLER, AÇIK VEYA İMA EDİLEN VEYA BUNUN GİBİ HERHANGİ BİR AÇIKLAMA OLMAKSIZIN "BU ŞEKLİYLE" VERİLİR.

 BİLHASSA FAKAT KISITLAMA OLMAKSIZIN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN GEREĞİNCE EN GENİŞ KAPSAMDA İZİN VERİLEN TİCARETE ELVERİŞLİLİK, ÖZEL KULLANIM İÇİN UYGUNLUK, İHLAL ETMEMENİN HİÇ BİR GARANTİSİ OLMAYACAKTIR, LYKOSİS VE/VEYA BİLGİYİ YARATAN VEYA İLETEN DİĞER KİŞİLER HİÇBİR DURUMDA (KAYIP KARLAR, BONUSLAR, VEYA KOMİSYONLAR,FIRSAT KAYBI, VE EKSİKLİK, UYGUNSUZLUK, GECİKME VEYA BİLGİ KULLANIMI KAYBINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) BİLGİNİN KULLANIMI VEYA ERİŞİMİNDEN ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, BAĞLI OLAN, RASTLANTISAL, ÖZEL VEYA CEZA GEREKTİREN ZARARLARDAN DOLAYI BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ VEYA BAŞKA BİRİNE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR , LYKOSİS VEYA BİLGİYİ YARATAN VE İLETEN DİĞER KİŞİLER KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞIYLA UYARILMIŞ OLSALAR DAHİ LYKOSİS VEYA BİLGİYİ YARATAN VE İLETEN DİĞER KİŞİLERİN HERHANGİ BİR TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME, İHMALKARLIK, KUSURSUZ SORUMLULUK, ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA BU ANLAŞMANIN HERHANGİ BİR KONUSU VEYA ONUNLA İLGİLİ HÜKÜM VE KOŞULLARINA DAİR HERHANGİ BİR TEORİ GEREĞİNCE SİZE VE HERHANGİ BİR KİŞİYE KARŞI MESULİYET VEYA SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR.

 LYKOSİS’nin internet üzerinden ve telefonik bilgi servislerine erişmek ve bunları kullanmanın riski size aittir. Tüm bilgiler size "bu şekliyle" verilir. Bilgiden memnun değilseniz, tek ve yegâne çözümünüz LYKOSİS’nin internet üzerinden ve telefonik hizmetlerini kullanmaya ve bunlara erişim sağlamaya son vermektir.


7.ÜRÜN GARANTİLERİ,    İADELERİ    VE   ENVANTERİN    YENİDEN     SATIN ALINMASI

a.Müşteriler İçin Ürün Tatmin Garantisi

 LYKOSİS Müşteriler tarafından satın alınmış tüm ürünler için yüzde yüz (100%) otuz (30) gün içinde (nakliyat ücreti içermeyen) para iadeli tatmin garantisi sunar LYKOSİS’nin Dağıtım Merkezi tüm iade ve geri ödemeleri ürünün alınmasından itibaren otuz gün içinde işleme koyar. Avrupa Birliği içerisindeki Müşterilerin (iade edilen ürünün masrafı dışında) herhangi bir ceza ödemeksizin ve Avrupa Birliği uzaktan satış kanunu uyarınca herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeden çekilecekleri 14 iş günü süreleri vardır.

 b.   Bağımsız İş Ortakları Tarafından Envanter İadesi

Bağımsız Girişimci’nın böyle bir geri çekilme kararını bu süre sona ermeden LYKOSİS’ye yazılı olarak bildirmesi koşuluyla Bağımsız Girişimci Anlaşması'nın sonuçlanmasından itibaren herhangi bir ceza olmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin Anlaşma'dan çekilmek icin 14 takvim günü vardır. Sistemden yasal süresi içinde ayrılan Bağımsız Girişimci’nın elinde bulunan LYKOSİS ürünleri, İş yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin, 25. Maddesi gereği LYKOSİS tarafından alınır ve 14 gün içinde bedeli iade alınır.

 Bağımsız Girişimci Anlaşması'nın isteyerek yapılan sonlandırımı ve iptali durumunda, ya önceki paragraf ya da bu konuya ilişkin kısım 11.c uyarınca LYKOSİS, Bağımsız Girişimci’nın önceki on iki ay içinde LYKOSİS’den satın aldığı halihazırda pazarlanabilir stoğun herhangi bir kısmını Bağımsız Girişimci’ndan yeniden satın alabilir. Yeniden satın alma ücreti ürünü LYKOSİS’ye iade etmek için ödenecek nakliyat ve dağıtım masraflarını içermeyerek, Bağımsız Girişimci tarafından ödenen satın alma fiyatının yüzde doksanı kadar olacaktır.

 Anlaşma’nın amaçlarıyla, söz konusu stok şirket tarafından üretilen tüm ürünleri, tanıtım materyalleri, başlangıç paketleri veya Bağımsız Girişimci tarafından LYKOSİS’den satın alınan tüm diğer satış araçlarını içerebilir.

 Bu kısmın yeniden satın alma hükümleri halihazırda pazarlanabilir olmayan herhangi bir stoğa uygulanmayacaktır. Halihazırda pazarlanabilir olmayan envanter son kullanım tarihi geçmiş, kurcalamaya dayanıklı güvenlik mührü zarar görmüş veya çıkarılmış, açılmış veya kısmen tüketilmiş, şirket tarafından kullanımdan kaldırılmış veya doğası gereği bir mevsime özel veya özel tanıtım amaçlı ürünü içermeyecektir.

 8.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DİSİPLİN SORUŞTURMALARI

 a.Disiplin Yaptırımları: İşbu Politika ve Prosedürler de (geçerli olduğu haliyle) dahil olmak üzere Anlaşmanın ihlali veya herhangi bir yasa dışı, sahte, yanıltıcı veya etik olmayan yoldan iş yapılması, LYKOSİS’nin takdirine göre aşağıdaki düzeltici önlemlerden bir veya birkaçının uygulanmasıyla sonuçlanabilir. Bu önlemler gerektiğinde Anlaşma ihlali için maktu tazminat olarak değerlendirilecek ancak LYKOSİS’nin Anlaşma kapsamındaki diğer haklarından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir:

 1.   Yazılı uyarı, kınama, ihtarın tebliği, geçici uzaklaştırma (Bağımsız İş Ortaklığı faaliyetini geçici ve belirli bir süreyle durdurma, ihraç;

 2.   Bağımsız Girişimci’nın acil düzeltici tedbirler almasını gerekli kılma;

 3.   Bonus veya komisyon çeklerinden alıkonulabilecek herhangi bir para cezasının konulması;

 4.   Bir veya daha fazla bonus ve komisyon ödemesi hakkının kaybı veya askıya alınması;

 5.   LYKOSİS Anlaşma’yı bozabilecek herhangi idareyi araştırıyor olacağı dönemde Bağımsız Girişimci’nın bonus veya komisyonlarının tamamını veya bir kısmını alıkoyabilir. Eğer LYKOSİS Anlaşma’yı Anlaşma’nın Bağımsız Girişimci tarafından ihlali veya yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyulmaması nedeniyle sonlandırmayı seçerse, Bağımsız Girişimci asıl sonlandırmadan önceki araştırma döneminde alıkoyulan komisyon ve ödemeleri almaya hak kazanamayacaktır;


    6.   Bağımsız Girişimci’nın ürün satın alımı ve/veya ödeme elde etme hakkının askıya alınması;

7.   Anlaşma’nın sonlandırılması;

8.   Anlaşma’nın herhangi bir hükmünde açıkça izin verilen LYKOSİS’nin uygulamak için elverişli veya kısmen veya münhasıran Bağımsız Girişimci’nın yürütme veya ihmalinden kaynaklanan zararları adil bir şekilde gidermek için uygun olarak gördüğü herhangi bir tedbir;

 9.   Yukarıdaki tedbirler LYKOSİS’nin haklarını tüketmeyecek ve ayrıca LYKOSİS’nin parasal ve/veya parasal olmayan tedbirler için yasal kovuşturma başlatamayacağı veya Anlaşma veya yürürlükteki kanunlar tarafından izin verilen diğer tedbirleri uygulamayacağı anlamına gelmeyecektir. Tam aksine, LYKOSİS, Bağımsız Girişimci’nın, herhangi bir disiplin yaptırımına konu fiilinden dolayı, disiplin yaptırımı tatbikinin yanı sıra ihbar, dava, takip, şikâyet vs. yasal yollara başvurabilecektir. Bu hususta LYKOSİS muhayyerdir. Disiplin yaptırımına başvurmuş olması, bu yasal haklarını kullanmayacağı anlamına kesinlikle gelmez.

 b.   Mağduriyet ve Şikayetler: Bağımsız Girişimci’nın, başka bir Bağımsız Girişimci’nın kendi LYKOSİS işleriyle bağlantılı bir uygulaması ya da tutumu hakkında herhangi bir itiraz veya şikayeti olduğunda, sorunu diğer tarafla özel konuşmalar yaparak çözmeleri tavsiye edilir. Bunun mümkün ya da başarılı olmadığı durumlarda, şikâyette bulunan Bağımsız Girişimci’nın sorunu Sponsoruyla görüşmesi tavsiye edilir. Sponsor, durumu inceleyip belki de diğer tarafın üst liderinin “iyi niyetiyle” çözmeye çalışabilir. Çözülemeyen uyuşmazlıklar, şirketin Müşteri Hizmetleri Departmanına yazılı olarak bildirilecektir. Departman, nihai bir inceleme yapması ve uygun karara varılması için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan (Dispute Resolution Board) yardım isteyebilir.

 c.   Dispute Resolution Board / Uyuşmazlık Çözüm Kurulu : LYKOSİS Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, LYKOSİS Üst Yönetimi tarafından seçilir ve en az üç nitelikli kişiden oluşur. Kurulun yapısı ve organizasyonu LYKOSİS yönetimi tarafından her an değiştirilebilir. Kurulun amaç ve görevi:

 1.   Bağımsız Girişimci’nın yükümlülükleri için iddia edilen herhangi bir ihlal için şirket tarafından alınan tedbirlerin başvurusunu incelemek; ve

 2.   LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları arasındaki meseleleri incelemektir. Müşteri Hizmetleri tarafından önerilen cevap veya çözüm reddedilmiş veya bunun dışında çözülmeden kalmışsa, Anlaşmazlık Çözüm Kurulu kanıtları inceleyebilir, kalan konuları görüşebilir ve onlara cevap verebilir.

 Bağımsız Girişimci telefonik veya kişisel bir inceleme için yazılı bir talebi: (1) LYKOSİS tarafından yapılan dava duyurusu veya (2) Bağımsız İş Ortakları arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin Müşteri Hizmetleri’nin kısım 9.2 gereğince yazılı kararının tarihinden itibaren yedi gün içinde ibraz edebilir. LYKOSİS’nin anlaşmazlığın çözümünü arayan Bağımsız Girişimci ile kurduğu tüm iletişim yazılı olmalıdır. Bir iddianın incelemesinin kabul edilip edilmeyeceği UÇK’nin takdirindedir. UÇK meseleyi incelemeyi kabul ederse, Bağımsız Girişimci’nın yazılı talebinin alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde incelemenin takvimini belirleyecektir. UÇK tarafından Bağımsız Girişimci’nın sahip olmak isteyeceği düşünülen tüm kanıt (örneğin. Belgeler, delil olarak ibraz edilenler, v.s) incelemenin tarihinden önce yedi iş gününü geçmeyecek şekilde LYKOSİS’ye ibraz edilmelidir. Bağımsız Girişimci kendi veya incelemede bulunmasını istediği herhangi bir şahidin katılımıyla ilgili masrafları üstlenecektir. UÇK nin kararı nihai olacak ve ileri tarihteki herhangi bir şirket incelemesine tabi olmayacaktır. UÇK’den önceki bir iddianın askıda beklemesi esnasında, şirket Bağımsız Girişimci tarafından diğer taraf veya taraflara veya LYKOSİS’yle olan anlaşmazlıklara karşı tahkim veya herhangi diğer bir çözüm arama çabasına aktif olarak karşı çıkacaktır. UÇK başvurusu sonuçlanmadan, (LYKOSİS iç yolları tüketilmeden) alternatif (tahkim arabulucu ve dava vs) yoluna gidilemez. Zira Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununca da dava ile maksud olunan hukuki menfaate, daha makul yolla ulaşılabilecek ise, dava açılamaz. Bu usul hukuku anlamında “dava şartı” olduğundan herhangi bir konudaki ihtilaf, LYKOSİS iç denetim, idari yolla veya UÇK yoluyla çözümlenmeye çalışılmalıdır.

 d.   Geçerli Kanun ve Yargı: Bağımsız Girişimci ve LYKOSİS arasındaki her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku geçerli ve Türk Yargı merciileri yetkilidir.

 9.SİPARİŞ VERMEK

a.Doğrudan & Tercih Edilen Müşteriler: Bağımsız İş Ortakları perakende müşterilere LYKOSİS’nin Doğrudan Müşteri Programı’nı tanıtmaları için teşvik edilir. Doğrudan Müşteri Programı, perakende müşterilerin, ürünleri doğrudan LYKOSİS’den almasına imkân verir. Müşteriler kredi kartlarını ücretlendirilebilecekleri siparişlerini vermek için basitçe LYKOSİS’yi arar. LYKOSİS sipariş edilen ürünleri doğrudan müşteriye gönderecektir. Bağımsız İş Ortakları’nın uygun komisyonu aldığından emin olmak için, Müşteriler Bağımsız Girişimci’nın Kimlik Numarası olmadan sipariş veremeyebilirler. Doğrudan Müşteri Programı’ndan bile daha verimli olanı ise LYKOSİS’nin Tercih Edilen Müşteri Programı’dır. Tercih edilen Müşteri Programı gereğince, bir kişi önceden seçilmiş bir grup LYKOSİS ürününü her ay otomatik olarak adresine göndertmek için kayıt olabilir. Bu uygulama ürün satın alma işleminin verdiği zahmeti gidermekle kalmaz ayrıca, müşteriye indirimli; Tercih Edilen Müşteri fiyatlarının avantajını yaşama imkânı da sağlar.

 b.   LYKOSİS Ürünlerini Satın Almak: Her Bağımsız Girişimci bu satın alma ile ilişkilendirilmiş Kişisel Satış Hacmine sahip olmak için ürünlerini doğrudan LYKOSİS’dan satın almalıdır.

 c.   Genel Sipariş Politikaları: Ödemesi geçersiz veya doğru olmayan posta ile siparişlerde, LYKOSİS doğru ödemeyi almaya çalışmak için Bağımsız Girişimci ile telefonla ve/veya posta ile temas kurmaya teşebbüs edebilir. LYKOSİS beş defaya kadar siparişleri işlemden geçirmeye teşebbüs edebilir.

 Başarısız siparişler işlemden geçirilmeyecektir. Kapıda ödeme şartlı siparişler kabul edilmeyecektir. LYKOSİS hiçbir minimum sipariş şartı öne sürmez. Ürün ve satış yardımı araçları birlikte sunulabilir.

d.   Gönderim ve Bekleyen Sipariş Politikası: LYKOSİS normalde siparişi aldığı tarihten itibaren beş (5) gün içerisinde ürünleri gönderecektir. LYKOSİS, stokta bulunan sipariş ürünlerini hemen gönderecektir. Stokta olmayan sipariş ürünleri, bekleyen sipariş kısmına yerleştirilecek ve LYKOSİS ilave mal stoğu aldığında gönderilecektir. Faturada ürünün imalatına devam edilmediği belirtilmediği sürece, Bağımsız İş Ortakları’ndan bekleyen sipariş için ücret alınacak ve bu ürünler Kişisel Satış Hacmine işlenecektir. Sipariş kalemleri bekleyen siparişler kısmına alındıysa ve sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gönderilemeyecekse, LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları ve Müşterileri bu yönde bilgilendirecektir. Ayrıca tahmini bir gönderim tarihi verilecektir. Bekleyen sipariş kalemleri, Müşteri veya Bağımsız Girişimci’nın talebi üzerine iptal edilebilir. Müşteri ve Bağımsız İş Ortakları, iptal ettikleri bekleyen siparişler için ücret iadesi, hesaba kredi veya başka bir ürün talebinde bulunabilirler. Ücret iadesi talep edildiği takdirde, iade tutarı Bağımsız Girişimci’nın Kişisel Satış Hacminden iadenin yapıldığı ay düşülecektir.

 e.   Siparişin Onayı: Bağımsız Girişimci ve / veya siparişi alan kimse alınan ürünün nakliyat faturasında listelenen ürünle birbirine uyduğunu ve zarar görmemiş olduğunu doğrulamalıdır. Sevkiyat farklılığı zararını otuz (30) gün içinde LYKOSİS’ye bildirmeme Bağımsız Girişimci’nın düzeltme talebi hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.

 10.ÖDEME VE NAKLİYAT

  a.Depozito: LYKOSİS, perakende alım yapan Müşteriden ürün teslimatının esnasında alınan hariç satış için para kabul etmeyi kesinlikle tavsiye etmemektedir. (Gelecekteki dağıtımların tahminiyle para kabul edilmemelidir.).

    b.   Yetersiz Bakiye: Aylık otomatik gönderi kapsamındaki siparişlerin ödemesi için hesabında yeterli para veya kredi olmasını sağlamak Bağımsız Girişimci’nın sorumluluğundadır. LYKOSİS, yetersiz para veya kredi nedeniyle iptal olan siparişler için Bağımsız İş Ortakları ile irtibata geçmeyecektir. Bu durum, Bağımsız Girişimci’nın ilgili ayda Kişisel Satış Hacmi gerekliliklerini karşılayamamasıyla sonuçlanabilir.

LYKOSİS, takvim ayı bitişinden sonra otomatik gönderi kapsamındaki siparişlerde düzenleme yapmayacaktır. Örnek: Bağımsız Girişimci, ayın 25. günü için otomatik gönderi kapsamında siparişi mevcuttur ve her ne sebeple olursa olsun Bağımsız Girişimci’nın kredi kartı reddedilmiştir. Otomatik gönderi kapsamındaki siparişin o aya sayılmasını sağlamak için Bağımsız Girişimci LYKOSİS ile irtibata geçerek ödemenin ay sonundan önce yapılabileceği kredi kartını vermekle sorumludur.

c.   İade Edilmiş Paketler: Doğru olmayan adres, başarısız dağıtım teşebbüsleri, gönderene iade veya herhangi bir diğer nedenle LYKOSİS’ye geri dönmüş paketleri olan Bağımsız İş Ortakları LYKOSİS’den veya LYKOSİS’ye olan nakliyat için 99 TL işlem ücretiyle ücretlendirilecektir. Bu ücret Bağımsız Girişimci’nın Bonus ve Komisyonlarına düzenleme yaparak ve/veya LYKOSİS ile dosyada olan kredi kart (lar)ını ücretlendirerek karşılanacaktır.

d.   Cari Hesap Erişimi ve Kredi Kartı Kullanımıyla İlgili Üçüncü Şahıslar Üzerindeki Kısıtlamalar: LYKOSİS, Bağımsız İş Ortakları’nın bağımsızlığını ve şirket’in ödeme planı bütünlüğünü korumak için, LYKOSİS Bağımsız İş Ortakları’nın kendileri arasında borçluluk yaratarak birbirleri arasında düzenlemeler yapmalarını yasaklar. Bağımsız İş Ortaklarının diğer bir Bağımsız Girişimci’nın kredi kartını kullanmaları veya diğer Bağımsız İş Ortakları’nı kayıt etmek veya onlara sponsor olmak için Bağımsız Girişimci’nın cari hesabını borçlandırmaları veya diğer bir Bağımsız Girişimci adına şirket’ten satın alım yapmaları açıkça yasaklanmıştır.

 e.   Satışlar, Kullanım ve Katma Değer Vergisi: LYKOSİS fırsatını tasarlamada, rehberlik eden felsefelerimizden biri Bağımsız İş Ortakları’nı mümkün oldukça çok sayıda idari, işletimsel ve lojistik görevden bağımsız kılmaktır. Böyle yaparak, ürün satışları ve kayıt faaliyetleri olarak adlandırılan Bağımsız İş Ortaklıkları gelirlerini doğrudan etkileyecek faaliyetlere yoğunlaşmada serbesttir. Kaldı ki, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre zaten her bir Bağımsız Girişimci, bağımsız birer “tacirdir”. Kendi ticari iş ve eylemlerinden sorumludur. Bu itibarla, yapmış olduğu Bağımsız İş Ortaklığı faaliyeti ile ilgili her türlü vergilendirme işleminden kendisi sorumludur. Ayrıca LYKOSİS, gerek gördüğünde bu hususta Bağımsız Girişimci’ndan bilgi ve belge isteyebilecek, bu belge ve bilgileri değerlendirecek, gerektiğinde eksikliklerin giderilmesi, uyarı, ihbar veya şikâyette bulunabilecektir. LYKOSİS, Bağımsız Girişimci’nın kendi eyleminden dolayı vergi mevzuatına aykırı davranışından sorumlu olmadığını, yasal olarak da bu durumun böyle olduğunu baştan Bağımsız Girişimci’na iş bu politika prosedürleriyle de bir kez daha hatırlatmıştır. Bağımsız Girişimci’nın vergi mevzuatına mugayir iş ve eylemlerine herhangi bir surette muttali olması durumunda da doğrudan ihbar hakkını kullanacak ayrıca bu eylemden dolayı Bağımsız Girişimci’nı kesin olarak sistemden ihraç edecektir. Ittıla kesbetmemesi durumunda dahi, ilgili Bağımsız Girişimci hakkında ilgili Vergi dairesi, Mal Müdürlüğü, Defterdarlık, Vergi Müfettişliği, Vergi Mahkemesi veya Cumhuruiyet Savcılığı veya davası açılmışsa ilgili mahkeme nezdinde, Bağımsız Girişimci ile alakalı, dava konusuna müteallik her türlü bilgiyi verecek ve adli ve idari mercileri, maddi vakıanın esasıyla alakalı hakikat istikametinde aydınlatacak, bilgi ve belge sunacaktır.

 Bağımsız Girişimci, Yasal Vergi mevzuatına ve Gelir İdaresi Başkanlıklarınca çıkarılan Özelgelere uymak zorundadır. Bağımsız İş Ortaklığı Kazancı, süreklilik arz ettiğinden arızi kazanç kapsamına girmemektedir. Bu tür kazançları elde edenler hem Gelir Vergisi Kanunu hem Vergi Usul Kanunu hem de Katma Değer Vergisi Kanunu açısından sorumludur. Bu açından, gerçek veya Tüzel kişi Bağımsız Girişimci’nın, vergi mükellefiyetinin açılması gerekmektedir. Aksi takdirde hem Gelir Vergisi Kanunu hem Vergi Usul Kanunu hem de Katma Değer Vergisi Kanunu açısından şahsen sorumludur. Türk Ceza Kanunun 20. Maddesine göre, sorumluluk tamamen Bağımsız Girişimci’na aittir. LYKOSİS, herhangi bir Bağımsız Girişimci’nın vergi incelemesi veya soruşturma veya kovuşturmasında, adli ve idari mercileri hakikat istikametinde bilgilendireceği gibi, usulsüz işleme vakıf olduğu anda bizatihi LYKOSİS müşteki veya ihbar eden olacaktır. Bu nedenle Bağımsız Girişimci özellikle vergi mevzuatına özenle riayet etmelidir. Bağımsız Girişimci’nın herhangi bir vergi usulsüzlüğünde, dava açılsın ya da açılmasın, veya açılmış davada hüküm verilsin ya da verilmesin, hüküm verilmiş ise dahi kesinleşin ya da kesinleşmesin, (Bağımsız Girişimci’nın KOD’a girmesi halinde dahi) LYKOSİS gerek görürse derhal Bağımsız Girişimci’nın LYKOSİS’de ki faaliyetine son verebilir.

 Bu amaçlarla, LYKOSİS, Bağımsız İş Ortakları’nı satışları tahsil etme ve öteleme, kullanım, ürün hizmetler ve katma değer vergileri (KDV) (“Tüketim Vergileri”), raporlarını doldurma ve KDV ile ilgili raporları tutma yükünden kurtarmayı amaçlar. Ancak bu raporları tutmak her zaman, mükellefin kendisinin sorumluluğundadır. Dolayısıyla Bağımsız İş Ortakları işlerini idare ettikleri bölgelerde yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uymakla yükümlü kalacaklardır.

 Bağımsız İş Ortakları LYKOSİS’nin bu husustaki faaliyetleriyle ilgili soruları olursa LYKOSİS Müşteri Hizmetleri Departmanı’yla temas kurmalıdırlar.

 11.YETKİSİZLİK VE İPTAL

 a.İptalin Uygulanması: Bağımsız Girişimci aktif kaldığı ve Anlaşma’nın ve bu Politika Ve Prosedürler’in hükümlerine uyduğu sürece, Küresel Ödeme Planı uyarınca LYKOSİS, Bağımsız Girişimci’na komisyon ödeyecektir. Bağımsız Girişimci’nın bonus ve komisyonları Bağımsız Girişimci’nın satış meydana getirme ve (alt sıra organizasyonu oluşturmayı da içeren) satış meydana getirmeyle ilgili tüm faaliyetlerine yönelik tüm değerlendirmeyi teşkil edecektir. Bağımsız Girişimci’nın Anlaşması’nı yenilememesini, burada tanımlandığı şekilde etkisizlikten kaynaklanan iptali veya, Anlaşmanın ihlali veya Politika ve Prosedürler’in ihlalini içeren (tüm bu yöntemler toplu olarak “iptal edilme” veya “iptal” olarak anılacaktır), Anlaşması’nın gönüllü veya zorunlu iptalinden sonra önceki Bağımsız Girişimci’nın yürüttüğü pazarlama organizasyonuna, herhangi geçmiş, güncel veya gelecekteki LYKOSİS ticari sırlarına veya diğer sahibine özel bilgi veya fikri mülkiyete, Bağımsız Girişimci’nın iptali sonrasında organizasyon tarafından meydana getirilen herhangi bir satıştan gelen komisyon veya bonusa karşı herhangi bir hak, ünvan, iddia veya menfaati olmayacaktır. Anlaşması iptal edilmiş olan Bağımsız Girişimci, LYKOSİS Bağımsız Girişimci olarak tüm haklarını kaybedecektir. Bu, LYKOSİS ürünlerini satma hakkını ve gelecekteki komisyon, bonuslar, Bağımsız Girişimci’nın önceki alt sıra satış organizasyonunun satış ve diğer faaliyetlerinden kaynaklanan diğer gelirleri elde etme hakkını içerir. Bütün şüpheleri ortadan kaldırmak için, iptal durumunda, , mülkiyet hakları, ticari sır hakları, fikri mülkiyet hakları veya bunların dışında, önceki alt sıra organizasyonlarına, pazarlama verileri, mali veriler, veya bu alt sıra organizasyonuyla ilgili iletişim bilgileri, veya herhangi bir bonus, komisyon veya, Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşması iptal edilmemiş olsaydı alt sıra organizasyonun satış veya diğer faaliyetlerinden oluşan ücretlendirmelerle sınırlı olmamak kaydıyla Bağımsız Girişimci sahip olabileceği tüm haklardan feragat etmeyi kabul eder. LYKOSİS, Bağımsız İş Ortaklığı iptali durumunda, cari hesaba dayalı olarak ya da Bağımsız Girişimci’ndan herhangi bir surette var olan alacak ve hakları için mahsup ve hapis hakkını kullanabilir.

Önceki Bağımsız Girişimci, LYKOSİS Bağımsız Girişimci olarak kendisini sunmayacaktır. İptal edilmiş bir Bağımsız Girişimci sadece iptalden önceki aktif olduğu tam ödeme dönemi için (zorunlu bir iptalden önceki araştırma esnasında verilmeyen herhangi bir miktarı içermeyen) bonus ve komisyon alacaktır.

 

b.   Zorunlu İptal: Bağımsız İş Ortaklığı, LYKOSİS’nin yegâne münhasır ve mutlak takdir hakkıyla yapılabilecek herhangi bir değişikliği de içeren, Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün ihlali Kısım 8(a)’da belirtilen ve Bağımsız Girişimci Anlaşması’nın zorunlu iptalini de içeren herhangi bir yaptırımla sonuçlanabilir. İptal yazılı duyurunun Bağımsız Girişimci’nın en son bilinen adresine kendisince bildirilen ve sisteme kayıtlı eposta veya posta ile gönderildiği veya Bağımsız Girişimci iptalin asıl duyurusunu alınca, hangisinin önce gerçekleştiğine dayanarak yürürlüğe girecektir. Ayrıca, LYKOSİS on iki ay süresince herhangi bir ürün satın alımı yoksa Bağımsız Girişimci hesabını iptal edebilir.

 c.   Gönüllü İptal: Bu organizasyon planındaki herhangi bir katılımcı sebebine bakılmaksızın herhangi bir zamanda anlaşmasını iptal etme hakkında sahiptir. İptal, Bağımsız İş Ortaklığı İptal Formu’nun zorunlulukları yerine getirilerek, form doldurularak ve LYKOSİS’ye posta veya FAX yoluyla gönderilerek talep edilir. Bağımsız İş Ortaklığı İptal Formu’nun alınmasıyla beraber, LYKOSİS iptali işleme koyacaktır.

 d.   Aktif Olmayan veya İptal Edilmiş Bağımsız İş Ortaklarının Yeniden Kayıt Edilme Politikası: Gönüllü olarak Bağımsız İş Ortaklığı’nı sonlandırmış olan LYKOSİS Bağımsız Girişimci, sonlandırmayı takip eden on iki ay içinde yeni bir Bağımsız Girişimci olarak tekrar kayıt yaptırabilir. Eğer böyle bir Bağımsız Girişimci, LYKOSİS’ye yeniden kayıt yaptırırsa, Bağımsız Girişimci yeni bir Bağımsız Girişimci olarak kayıt edilecektir, fakat sonlandırmadan önce Bağımsız Girişimci’nın altında yer alan herhangi bir alt sıra bu yeniden kayıt olmadan etkilenmeyecektir. On iki aylık bir süre zarfında aktif olmayan LYKOSİS Bağımsız Girişimci’nın hesabı, LYKOSİS’nin takdir yetkisiyle iptal edilebilir.

 Bu Politika’nın amaçları doğrultusunda aktif olmayan Bağımsız Girişimci (otomatik yıllık yenileme dışında) takip eden on iki ay boyunca herhangi bir satın alım yapamayan herhangi bir Bağımsız Girişimci olarak görülecektir.

 Bu Politika, Bağımsız Girişimci Anlaşması şirket tarafından belirli bir sebeple (Uyum Departmanı Yaptırımları vb.) sonlandırılan LYKOSİS Bağımsız Girişimci’na uygulanmayacaktır. Böyle bir Bağımsız Girişimci kayıt edilmeden önce LYKOSİS Yönetim Kurulu Başkanı’ndan veya Genel Müdüründen onay almalıdır.

 e.   Harcama İtirazı (Charge Back): Herhangi bir Bağımsız Girişimci veya tüketici, LYKOSİS’den ürün alım işlemini kredi kartı veya banka kartı ile yaparken, söz konusu kartın sahibi olduğunu veya yasal olarak kullanma yetkisi olduğunu kabul eder. Aksi halde, başkasına ait yetkisi ve hakkı olmadığı halde başkasına ait kart kullanarak ödeme yapan kişi, bu eyleminden dolayı tüm yasal sorumluluğu üstlenir. LYKOSİS, kendisine bu şekilde gelen bir harcama itirazı (Chargeback) olması durumunda, ilgili karta/bankaya itiraz istikametinde geri ödemeyi yapar. Ancak, aynı bedeli, ürün alımını bu kartla yapan kişiye rücu eder. Söz konusu rücu işlemi mutlak surette Yasal İcra takibi başlatma şeklinde olacaktır. Bu durumda takip borçlusu (ürün alımı yapan tüketici veya Bağımsız Girişimci) yasal icra takibindeki borcun asıl ve fer’ileriyle birlikte (takip açılış, dosya masrafı, varsa haciz ve müzekkere masrafları, vekalet ücreti, faiz vs) tamamını (fiili ödeme günündeki son icra kapak hesabını) tüm masraflarını ödemek durumundadır.

12.DEĞİŞTİRME HAKKI

LYKOSİS, herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple münhasır, mutlak ve yegâne takdir yetkisiyle LYKOSİS Küresel Ödeme Planı, Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşması ve bu Politika ve Prosedürleri değiştirme hakkını saklı tutar.


13.LYKOSis İPTAL ETME HAKKI

 Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, LYKOSİS, koşullar böyle bir eylemi gerekli kıldığında, sebepsiz olarak, Bağımsız Girişimci’na yapılacak olan bir ön ihbar ile veya ön ihbar olmaksızın herhangi bir Bağımsız İş Ortaklığı Anlaşmasını iptal etme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu şekilde herhangi bir iptal veya sonlandırma, Bağımsız Girişimci’nın e-posta veya posta adresine gönderilecek ihbarda aksi belirtilmedikçe derhal yürürlüğe girecektir.

 14.MUHTELİF HÜKÜMLER

a.Gecikmeler: LYKOSİS, uygulama, kontrolü dışındaki şartlar nedeniyle ticari anlamda elverişsiz hale geldiğinde, yükümlülüklerinin uygulamasındaki herhangi bir gecikme veya yetersizlikten sorumlu olmayacaktır. Söz konusu elverişsiz halden kasıt, İşbu Politika ve Prosedürler ve Sözleşme yükümlülüklerin yerine getirilmesini sürekli olarak engelleyen veya geciktiren veya olanaksız kılan resmi makamların kararları, eylemleri, işlemleri, grev, lokavt ve avarya durumları, savaş, halk ayaklanması, karışıklık, isyan, ölüm, stok kısıtlamaları, OHAL uygulaması, hükümet uygulamaları, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, sokağa çıkma yasağı ve/veya seyahat kısıtlaması ilan edilmesi, sabotaj ve terör eylemleri, deprem, fırtına, su baskını, yangın veya benzeri doğal afetler, salgın hastalık, pandemi, epidemi, gibi (tahdidi olmaksızın sayılmış) fors majör/ mücbir sebep halleridir. Bu durumlarda dahi, LYKOSİS sorumlu değildir. Bu hallerde dahi, Bağımsız Girişimci, sözleşme tadili, bedel tenkisi, itirazında bulunmayacağımı, buna dayalı olarak hak, alacak, istirdat (geri alım) ve özelikle uyarlama talep ve dava edemeyecektir.

 b.   Politikalar ve Ayrılabilen Hükümler: Anlaşmanın herhangi bir hükmü, mevcut veya daha sonra değiştirilebilecek halinde, herhangi bir yetkili mahkeme tarafından, herhangi bir sebeple geçersiz ve uygulanamayacak şekilde bulunursa, sadece sorun yaratan hükmün geçersiz olan kısmı (kısımları) değiştirilecek ve kalan hükümler ve koşullar tam olarak yürürlükte ve faaliyette kalacak ve dolayısıyla etkilenmemiş olacaktır.

 c.   Feragat: LYKOSİS, Anlaşma ve Bağımsız Girişimci’nın iş idaresini yöneten uygulanabilir kanunlar uyarınca, dayatma ve yürürlüğe koyma hakkından asla vazgeçmez. Anlaşma gereğince herhangi bir hak veya gücü uygulamak veya Bağımsız Girişimci’nın tarafından kati bir riayet sağlaması için ısrar etmek için Anlaşma’nın herhangi bir yükümlülüğü veya hükmü ile LYKOSİS tarafından hiçbir gecikme veya yetersizlik, LYKOSİS’nin Anlaşmanın tam bir riayetini talep etme hakkından feragatını teşkil etmeyecektir. LYKOSİS’nin feragatı sadece şirketin temsile ve ilzama yasal yetkilisi tarafından yazılı olarak değiştirilebilecektir. LYKOSİS’nin Bağımsız Girişimci tarafından yapılan herhangi bir ihlalden feragatı veya Bağımsız İş Ortaklığı anlaşmasının veya bu Politika ve Prosedürler’in özel bir hükmünden LYKOSİS’nin feragatı, ne LYKOSİS’nin herhangi bir takip eden ihlal bakımından haklarını etkileyecek veya zayıflatacak ne de diğer bir Bağımsız Girişimci’nın hak veya yükümlülüklerini herhangi bir şekilde etkileyecektir. LYKOSİS’nin Bağımsız Girişimci’nın ihlalinden doğan herhangi bir hakkını uygulamasındaki herhangi bir gecikme veya ihmal devam eden bir ihlal sayılmayacak ve bunun hakkında ve LYKOSİS’nin bundan dolayı herhangi bir takip eden ihlal hakkındaki haklarını etkilemeyecek ve zayıflatmayacaktır. Bağımsız Girişimci’nın LYKOSİS’ye karşı herhangi bir iddiası veya eylem sebebinin olması LYKOSİS’nin Anlaşma’nın veya bu Politika ve Prosedürlerin herhangi bir koşul veya hükmünü yürürlüğü koymasına karşı bir savunma teşkil etmeyecektir.

Scroll